​Јавне набавке мале вредности

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
24Д20 Репро материјал за офсет и коричење Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
14.9.2020. до 11:00
76У20 Услуге испитивања средстава за рад Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.8.2020. до 10:00
78У20 Консултантске услуге за рачуноводствене послове Позив за поднишење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.8.2020. до 10:00
66У20 Услуге периодичног прегледа уређаја за ваздушну инсталацију Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.8.2020. до 11:00
77У20 Збрињавање отпада Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
10.8.2020. до 11:00
73У20 Услуге спровођења интерне контроле мера обезбеђивања објеката SMATSA доо на територији Црне Горе Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.8.2020. до 12:00
67У20 Израда планова заштите од пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
30.7.2020. до 12:00
83Р20 Грађевински радови на уређењу објеката SMATSA doo - Санација крова објекта Ваздухопловне академије SAA Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
21.7.2020. до 10:00
75У20 EX заштита и баждарење пумпи на аутоматима за авио бензин Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.7.2020. до 10:00
81У20 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.7.2020. до 10:00
79Д20 Набавка личних заштитних средстава Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.7.2020. до 10:00
65У20 Услуге проценитеља за решавање имовинских односа у Србији и Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
13.7.2020. до 11:00
59У20 Услуге одржавања и поправке хидроцила и муљних пумпи Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
10.6.2020. до 11:00
51У20 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
10.6.2020. до 10:00
42Д20 Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
12.6.2020. до 11:00
50Д20 Резервни делови за аеродромску механизацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.6.2020. до 11:00
11Д20 Мрежна опрема Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.6.2020. до 11:00
32Д20 Претплата за сервисна писма, билтене, директиве и стручну публикацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.6.2020. до 11:00
57У20 Услуге дистрибуције пијаће воде путем цистерни за АКЛ Краљево Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.5.2020. до 10:00
38У20 Услуге периодичног прегледа уређаја за ваздушну инсталацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
25.5.2020. до 11:00
54У20 Монтажа и санација антенских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.5.2020. до 13:00
44Д20 Пнеуматици Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.5.2020. до 11:00
29У20 Oбука за запослене SMATSA - обезбеђивање у ваздухопловству Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
22.5.2020. до 10:00
3У20 Технички прегледи радио-станица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
24.4.2020. до 12:00
31Д20 Стручна литература Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
2.6.2020. до 14:00
19У20 Услуге биолошке заштите аеродрома Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
5.6.2020. до 11:00
20У20 Еталонирање Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јн
12.3.2020. до 13:00
23У20 EX заштита и баждарење пумпи на аутоматима за авио бензин Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
9.3.2020. до 10:00
13У20 Услуге заштите од НУС и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
28.2.2020. до 10:00
9У20 Услуге кординатора за безбедност и здрвље на раду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
4.3.2020. до 11:00
14У20 Обука за рад на висини Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.3.2020. до 10:00
5Д20 Закуп апарата за воду Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.2.2020. до 10:00
1У20 Монтажа и санација антенских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
18.2.2020. до 13:00
241У19 Услуга чишћења снега на приступним путевима на ТКЦ Рудник Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу Оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године
8.1.2020. до 10:00
192У19 Обука из домена сигурности AST (Airside Safety Training) и ADT (Airside Driver Training) Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
28.10.2019. до 10:00
109У19 Услуге развијања офсет плоча и штампање ваздухопловних карата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
3.6.2019. до 10:00
98У19 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења на подручју Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
27.5.2019. до 10:00
236Д18 Средства и потрошни материјал за одржавање прање, чишћење и хигијену Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
17.12.2018. до 10:00
193У18 Геодетске услуге Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 2 из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 3 из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 4 из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 5 из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 6 из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 7 из оквирног споразума П1
22.10.2018. до 13:00
200У18 Услуга координатора за безбедност и здравље на раду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 3 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
16.10.2018. до 11:00
190У18 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
16.10.2018. до 13:00
172Д18 Браварски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
3.9.2018. до 10:00