​Јавне набавке мале вредности

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
192У19 Обука из домена сигурности AST (Airside Safety Training) и ADT (Airside Driver Training) Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
28.10.2019. до 10:00
194У19 Оглашавање и јавно објављивање огласа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.10.2019. до 12:00
175Д19 Грађевински, молерски и други материјал и опрема за потребе одржавања објеката Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
30.9.2019. до 11:00
174У19 Oдржавање аеродромских возила и механизације - Сервис и поправка ватрогасних возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
3.10.2019. до 12:00
164Д19 Средства и потрошни материјал за одржавање хигијене у објектима SMATSA на територији Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.9.2019. до 12:00
169Д19 Канцеларијска опрема-сецкалица за папир Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.9.2019. до 11:00
162У19 Електронско архивирање документације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.9.2019. до 10:00
179У19 Актуарске услуге Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.9.2019. до 10:00
166Д19 Опрема за одржавање објеката и магацинска опрема Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора-обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
5.9.2019. до 10:00
142У19 Чишћење резервоара Р1 за авио бензин Позив за достављање понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави
Обавештење о обустави поступка
2.9.2019. до 11:00
154Р19 Радови демонтаже и монтаже FANTONI преграда у приземљу објекта ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.8.2019. до 10:00
140Д19 Набавка летачке одеће Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.7.2019. до 13:30
97У19 Курсеви из ваздухопловног енглеског језика за контролоре летења 97/У/19 Позив за подношење понуде
97/У/19 Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.7.2019. до 10:00
127Р19 Обнова хоризонталних ознака на ПСС и другим маневарским површинама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
15.7.2019. до 09:00
115У19 Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
9.7.2019. до 11:00
130У19 Еталонирање опреме за праћење и мерење техничких уређаја и система Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.7.2019. до 13:00
137Д19 Набавка личних заштитних средстава Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.7.2019. до 10:00
135Д19 Потрошни материјал за потребе одржавања аеродрома, објеката, писти, маневарских, површина и инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.7.2019. до 11:00
138У19 Услуга поправке и одржавања офсет и графичких машина Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
3.7.2019. до 12:00
129У19 Услуге одржавања и поправке хидроцила и муљних пумпи Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
27.6.2019. до 10:00
107У19 Обука из области обрачуна трошкова за пружање услуга у ваздушној пловидби (ANS услуге) Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2.7.2019. до 10:00
100У19 Обука за Модул 2 и Модул 18 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
25.6.2019. до 10:00
106Д19 Набавка летачке одеће Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
25.6.2019. до 13:30
101Д19 Претплата за сервисна писма, билтене, директиве и стручну публикацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.6.2019. до 11:00
120У19 Набавка техничке воде на објектима SMATSA доо Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.6.2019. до 10:00
102Д19 Набавка потрошног материјала за одржавање ваздухоплова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење 1 конкурсне документације
Измена 1 конкурсе документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.6.2019. до 11:00
95У19 Услуге сервисирања и поправке машина, апарата и опреме за одржавање чистоће и зелених површина Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.6.2019. до 10:00
116У19 Дизајн и израда корпоративних публикација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.6.2019. до 11:00
91Д19 Набавка мазива Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.6.2019. до 11:00
108У19 Услуга поправке и одржавања офсет и графичких машина Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
3.6.2019. до 09:00
109У19 Услуге развијања офсет плоча и штампање ваздухопловних карата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
3.6.2019. до 10:00
94У19 Услуге проценитеља за решавање имовинских односа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученомоквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
3.6.2019. до 11:00
86У19 Услуге балансирања и финалног мерења термотехничких система Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.5.2019. до 11:00
98У19 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења на подручју Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
27.5.2019. до 10:00
74Д19 Потрошни материјал за потребе одржавања аеродрома објеката писти маневарских површина и инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
27.5.2019. до 11:00
83Д19 Систем за дојаву и гашење пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
21.5.2019. до 12:00
72Р19 Заливање пукотина на стајници за авионе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
21.5.2019. до 10:00
87У19 Услуга тестирања ради утврђивања нивоа знања енглеског језика кандидата Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Конкурсна документација Измена1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.5.2019. до 10:00
70Д19 Стручна литература Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.5.2019. до 11:00
81У19 Услуге превожења отпада АКЛ Поникве и АКЛ Краљево Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
15.5.2019. до 11:00
59Д19 Резервни делови за аеродромску механизацију Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.5.2019. до 10:00
92У19 Набавка техничке воде на објектима SMATSA доо Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
6.5.2019. до 12:00
71У19 Биолошка заштита аеродрома (соколар) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.5.2019. до 11:00
68Д19 Резервоари за претакање горива Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.4.2019. до 10:00
38Д19 Синтетичко пенило за гашење пожара Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.4.2019. до 10:00
54У19 Израда докумената заштите и спашавања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.4.2019. до 10:00
34Д19 Самоходна моторна косилица за траву Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.4.2019. до 11:00
52У19 Ресертификација система менаџмента квалитетом и менаџмента животном средином Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Oдлука о додели уговора
Решење о исправци одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.4.2019. до 10:00
61Д19 Пећи на природан гас за грејање Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.4.2019. до 12:00
58У19 EX заштита на аутоматима за авио бензин Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.4.2019. до 10:00
48Д19 Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.4.2019. до 11:30
57У19 Набавка техничке воде на објектима SMATSA доо Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави Партија 1
Обавештење о обустави Партија 2
8.4.2019. до 10:00
45У19 Oбука за запослене SMATSA - противпожарна заштита Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
1.5.2019. до 10:00
27Д19 Пнеуматици Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.3.2019. до 10:00
17Р19 Радови на санацији кровова и спољне столарије објеката SAA Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
13.3.2019. до 10:00
16У19 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења на подручју Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
12.3.2019. до 13:30
26У19 Услуге превођења текстова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.3.2019. до 14:00
4У19 Урбaнистичка aнaлиза мoгућнoсти коришћења комплекса SMATSA Вaздухoплoвнe акaдeмиje у Вршцу Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.3.2019. до 10:00
9У19 Мониторинг стања у животној средини Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.2.2019. до 10:00
1У19 Услуга превођења текстова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
5.2.2019. до 11:00
236Д18 Средства и потрошни материјал за одржавање прање, чишћење и хигијену Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
17.12.2018. до 10:00
193У18 Геодетске услуге Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 2 из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 3 из оквирног споразума П1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 4 из оквирног споразума П1
22.10.2018. до 13:00
200У18 Услуга координатора за безбедност и здравље на раду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
16.10.2018. до 11:00
190У18 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
16.10.2018. до 13:00
172Д18 Браварски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
3.9.2018. до 10:00
128Д18 Бојлери, санитарни уређаји и други резервни материјал за водовод, канализацију и заливне системе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
23.7.2018. до 14:00
109У18 Услуге развијања офсет плоча и штампање ваздухопловних карата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
28.6.2018. до 10:00
24У18 Технички прегледи радио-станица за детерминацију и фиксних радио станица радио-релејних линкова на 38GHz Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
23.4.2018. до 10:00
19У18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 3 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 4 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 5 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
Обавештење 6 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
8.3.2018. до 10:00
15У18 Дијагностика повишених вибрација на обртном механизму радара Српска Гора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.3.2018. до 11:00
5У18 Технички прегледи радио-станица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
5.3.2018. до 10:00
95У17 Испитивање отпада Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за 1. квартал 2018. године
Обавештење о издатој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 2 о издатој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
10.7.2017. до 11:00