​Јавне набавке мале вредности

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
90Д18 Набавка потрошног материјала за одржавање ваздухоплова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
3.7.2018. до 11:00
87У18 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
5.7.2018. до 10:00
74Д18 Резервни делови за аеродромску механизацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2.7.2018. до 10:00
108Д18 Набавка службених униформи пилота инструктора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2.7.2018. до 14:00
136У18 Набавка услуге обука за електроенергетику Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
2.7.2018. до 14:00
99У18 Збрињавање отпада Позив
Конкурсна документација
27.6.2018. до 11:00
73У18 Услуге интернета Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
27.6.2018. до 10:00
120У18 Услуга одвожења и депоновања отпада Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
26.6.2018. до 11:00
103Д18 Електронски потрошни материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације 2
26.6.2018. до 10:00
123Д18 Вештачко оптерећење за електроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.6.2018. до 12:00
83У18 Услуга израда акта о процени ризика на радном месту за Црну Гору Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
25.6.2018. до 09:00
64Д18 Mоторнe косилицe за траву, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
18.6.2018. до 11:00
135У18 Набавка техничке воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
19.6.2018. до 10:00
133У18 Услуга поправке и одржавања офсет и графичких машина Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
18.6.2018. до 12:00
111Д18 Тонери и рибони Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2.7.2018. до 11:00
109У18 Услуге развијања офсет плоча и штампање ваздухопловних карата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
28.6.2018. до 10:00
50У18 Курс надоградње знања за авион King Air 350 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.6.2018. до 10:00
85У18 Чишћење резервоара за смештај горива Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
5.6.2018. до 13:00
104У18 Услуге спровођења интерне контроле мера обезбеђивања објеката SMATSA доо на територији Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.6.2018. до 10:00
76У18 Набавка услуге поправке штампача и факс апарата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
1.6.2018. до 10:00
59Д18 Набавка стручне литературе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
4.6.2018. до 11:00
35Д18 Пнеуматици Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.5.2018. до 10:00
54Р18 Израда хоризонталне сигнализације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.5.2018. до 11:00
53У18 Услуге биолошке заштите аеродрома Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.5.2018. до 11:00
47Д18 Претплата за сервисна писма , билтене, директиве и стручну публикацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.5.2018. до 09:00
41Д18 Материјал прибор и пратећа средства за моторна возила Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.5.2018. до 11:00
43У18 Набавка техничке воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
8.5.2018. до 10:00
40Д18 Ваге за мерење авиона Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.5.2018. до 10:00
25У18 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.4.2018. до 10:00
24У18 Технички прегледи радио-станица за детерминацију и фиксних радио станица радио-релејних линкова на 38GHz Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
23.4.2018. до 10:00
14У18 Набавка услуге израде студије обрачуна - Weighted average cost of capital - WACC Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.3.2018. до 11:00
19У18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
8.3.2018. до 10:00
16У18 Набавка услуге ревизије пројеката који се финансирају из средстава Европске уније Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
12.3.2018. до 10:00
15У18 Дијагностика повишених вибрација на обртном механизму радара Српска Гора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.3.2018. до 11:00
5У18 Технички прегледи радио-станица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
5.3.2018. до 10:00
9У18 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.2.2018. до 10:00
1У18 Испитивања у животној средини на локацији SAA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.2.2018. до 11:00
2У18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2.2.2018. до 10:00
194У17 Услуге проценитеља за потребе решавања имовинско правних односа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
Обавештење 3 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
Обавештење 4 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
3.1.2018. до 11:00
133У17 Координатор за безбедност и здравље на раду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 3
31.8.2017. до 10:00
95У17 Испитивање отпада Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за 1. квартал 2018. године
10.7.2017. до 11:00
81У16 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом поједничаном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
18.5.2016. до 10:00