​Јавне набавке мале вредности

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
83Д17 Потрошни материјал за штампарију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
6.6.2017. до 11:00
68Д17 Гликол за потребе система климатизације и грејања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
5.6.2017. до 11:00
61У17 Биолошка заштита аеродрома Вршац од птица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
29.5.2017. до 10:00
82Д17 Набавка алата и опрема за одржавање ваздухоплова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
31.5.2017. до 11:00
65Д17 Бојлери санитарни уређаји и други резервни материјал за водовод канализацију и заливне системе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
29.5.2017. до 11:00
64Д17 Набавка мазива Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
29.5.2017. до 13:00
59У17 Интервентне поправке аеродромских возила и механизације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
30.5.2017. до 11:00
48Д17 Магацинска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
24.5.2017. до 11:00
67Д17 Стручна литература и часописи Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
22.5.2017. до 11:00
84У17 Услуга превођења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
12.5.2017. до 13:00
47У17 Услуга чишћења резервоара за авио бензин Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
15.5.2017. до 11:00
62Д17 Претплата за сервисна писма, билтене, директиве и стручну публикацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.5.2017. до 11:00
81Д17 Резервни делови за аеродромску механизацију Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.5.2017. до 10:00
46Д17 Ентеријер за ваздухоплове Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
18.5.2017. до 11:00
38Д17 Усисивачи и машине за прање под притиском Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
8.5.2017. до 11:00
60Д17 Потрошни материјал за потребе одржавања аеродрома, објеката, писти, маневарских, површина, инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
8.5.2017. до 11:00
43Д17 Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
8.5.2017. до 12:00
29Р17 Радови на санацији хидрантске мреже АКЛ Краљево Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.4.2017. до 11:00
36У17 Испитивања у животној средини на локацији SAA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.4.2017. до 10:00
13У17 Обука за ATOLL и LAGON софтвер Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.4.2017. до 13:00
14Д17 Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила, и пнеуматици, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
10.3.2017. до 10:00
16Д17 Браварски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о доделу уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.3.2017. до 10:00
15Д17 Средства и потрошни материјал за одржавање, прање, чишћење и хигијену Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.3.2017. до 12:00
9Р17 Радови на изради челичних носача у куполи АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.2.2017. до 11:00
6У17 Монтажа и санација антенских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.2.2017. до 10:00
3У17 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.2.2017. до 10:10
81У16 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом поједничаном уговору из оквирног споразума
18.5.2016. до 10:00