​Јавне набавке мале вредности

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
13У17 Обука за ATOLL и LAGON софтвер Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
4.4.2017. до 13:00
14Д17 Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила, и пнеуматици, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
10.3.2017. до 10:00
16Д17 Браварски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о доделу уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.3.2017. до 10:00
15Д17 Средства и потрошни материјал за одржавање, прање, чишћење и хигијену Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
6.3.2017. до 12:00
9Р17 Радови на изради челичних носача у куполи АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.2.2017. до 11:00
6У17 Монтажа и санација антенских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.2.2017. до 10:00
3У17 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.2.2017. до 10:10
81У16 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом поједничаном уговору из оквирног споразума
18.5.2016. до 10:00