​Јавне набавке мале вредности

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
43У18 Набавка техничке воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
8.5.2018. до 10:00
40Д18 Ваге за мерење авиона Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
7.5.2018. до 10:00
25У18 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.4.2018. до 10:00
24У18 Технички прегледи радио-станица за детерминацију и фиксних радио станица радио-релејних линкова на 38GHz Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
23.4.2018. до 10:00
14У18 Набавка услуге израде студије обрачуна - Weighted average cost of capital - WACC Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.3.2018. до 11:00
19У18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
8.3.2018. до 10:00
16У18 Набавка услуге ревизије пројеката који се финансирају из средстава Европске уније Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
12.3.2018. до 10:00
15У18 Дијагностика повишених вибрација на обртном механизму радара Српска Гора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.3.2018. до 11:00
5У18 Технички прегледи радио-станица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
5.3.2018. до 10:00
9У18 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.2.2018. до 10:00
1У18 Испитивања у животној средини на локацији SAA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.2.2018. до 11:00
2У18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2.2.2018. до 10:00
194У17 Услуге проценитеља за потребе решавања имовинско правних односа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
Обавештење 3 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
3.1.2018. до 11:00
133У17 Координатор за безбедност и здравље на раду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 3
31.8.2017. до 10:00
95У17 Испитивање отпада Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за 1. квартал 2018. године
10.7.2017. до 11:00
81У16 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом поједничаном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
18.5.2016. до 10:00