Важи од: 2020-01-23 00:00:00     Важи до: 2020-01-23 06:00:00

LYBA GAMET VALID 230000/230600 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS : 03 CENTRAL AND W EUROPE H 1035HPA STNR NC
COLD ADVECTION TO NE BALKAN
SFC WIND: 02-10KT
WIND/T : 600M 310-340/10-15KT MS03 1500M 320-020/25-35KT
MS04 3000M 340/40-45KT MS06 4500M AMSL 350/60-75KT
MS13 AND SW PART 600M 060/10KT PS06 1500M
040/10KT PS06 3000M 330/30KT MS02 4500M
AMSL 330/40KT MS12
SFC VIS : 6000-10000M
CLD : E PART BKN ST 1200-1700/2500FT BKN SC 2500/4500FT
AGL
FZLVL : SW PART 8500FT AMSL AND SFC
MNM QNH : 1025HPA
VA : NIL
OTLK : 06/12 SFC VIS CENTRAL SERBIA 2000-4000M
BR MT OBSC 027/045
=

Подаци учитани у: 2020-01-23 04:47:03 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.