Важи од: 2020-05-25 12:00:00     Важи до: 2020-05-25 18:00:00

LYBA GAMET VALID 251200/251800 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
SFC VIS : N AND CENTRAL PART 3000-5000M SHRA
SIG CLD : N AND CENTRAL PART ISOL TCU/CB 3300/XXXXXFT
AGL
SECN II
PSYS : 12 W EUROPE H 1035HPA STNR NC E EUROPE UPPER
LOW MOV S INTSF BALKAN COLD UNSTABLE AIR MASS
SFC WIND: 06-16KT
WIND/T : SERBIA 600M 330/15-25KT PS12 1500M 330/20-25KT
PS04 3000M 320/20KT MS06 4500M AMSL 320/20-25KT
MS16 MONTENEGRO 600M 030/10-15KT PS17 1500M
030/10KT PS09 3000M 010/10KT MS05 4500M
AMSL 340/20KT MS14
SFC VIS : ABV 10000M
CLD : SERBIA SCT/BKN CUSC 4000/6000-8000FT SCT/BKN
AC 8000/12000FT AGL MONTENEGRO FEW/SCT 4000/6000FT
AGL
FZLVL : 7000-8000FT AMSL
MNM QNH : 1022HPA
VA : NIL
OTLK : 18/24 N PART SIG CLD OCNL TCU 3000/XXXXXFT
AGL
=

Подаци учитани у: 2020-05-25 16:34:21 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.