Важи од: 2019-10-22 06:00:00     Важи до: 2019-10-22 12:00:00

LYBA GAMET VALID 220600/221200 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS : 06 EUROPE FBL GRADIENT FLD OF HIGH PRESSURE
STNR NC BALKAN WARM STABLE AIR MASS
SFC WIND: 02-04KT
WIND/T : SERBIA 600M 110/05KT PS19 1500M 100/05KT
PS15 3000M 080/05KT PS06 4500M AMSL 090/05KT
MS05 S MONTENEGRO 600M 020/05KT PS19 1500M
050/05KT PS16 3000M 090/10KT PS07 4500M
AMSL 070/15KT MS05
SFC VIS : ABV 10000M
CLD : NIL
FZLVL : 14000-14500FT AMSL
MNM QNH : 1021HPA
VA : NIL
OTLK : 12/18 HAZARDOUS WX NIL
=

Подаци учитани у: 2019-10-22 06:12:13 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.