Важи од: 2019-08-17 18:00:00     Важи до: 2019-08-18 00:00:00

LYBA GAMET VALID 171800/172400 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS : 18 BALKAN FBL GRADIENT FIELD OF HIGH PRESSURE
STNR NC W AND CENTRAL BALKAN WARM ADVECTION
SFC WIND: 02-06KT
WIND/T : SERBIA 600M 310-360/05KT PS20 1500M 280-340/05-10KT
PS13 3000M 290-330/05-15KT PS03 4500M AMSL
330/15-25KT MS03 MONTENEGRO 600M 020/10KT
PS24 1500M 050/05KT PS16 3000M 350/15KT
PS05 4500M AMSL 340/25KT MS01
SFC VIS : ABV 10000M
CLD : NIL
FZLVL : 11200-14000FT
MNM QNH : 1013HPA
VA : NIL
OTLK : 00/06 HAZARDOUS WX NIL
=

Подаци учитани у: 2019-08-17 21:05:58 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.