АеродромСадржај TAF прогнозе
LYBETAF LYBE 040500Z 0406/0506 16006KT CAVOK TX26/0413Z TN17/0503Z TEMPO 0410/0415 23013KT BECMG 0500/0502 14018G28KT=
LYBTTAF LYBT 040500Z 0406/0506 17006KT 9999 SCT040 TX25/0413Z TN13/0503Z TEMPO 0410/0415 23013KT BECMG 0503/0505 11016KT=
LYKVTAF LYKV 040500Z 0406/0506 16005KT 9999 SCT033 TX25/0413Z TN10/0503Z TEMPO 0406/0407 1500 BR BECMG 0410/0412 24012KT PROB40 TEMPO 0412/0416 24015G25KT 5000 SHRA SCT030TCU SCT040=
LYNITAF LYNI 040500Z 0406/0506 13005KT 9999 SCT033 TX27/0413Z TN12/0503Z PROB30 TEMPO 0411/0415 22015KT 5000 TSRA SCT027CB BKN033=
LYVRTAF LYVR 040500Z 0406/0506 16012KT CAVOK TX25/0413Z TN15/0503Z TEMPO 0409/0415 23005KT BECMG 0418/0420 14015G25KT TEMPO 0500/0506 14025G35KT=
LYUZTAF LYUZ 040500Z 0406/0506 22008KT 9999 SCT020 TX18/0413Z TN10/0503Z BECMG 0408/0410 22015KT BECMG 0413/0415 23018G30KT=
LYPGTAF LYPG 040500Z 0406/0506 16008KT 9999 FEW040 SCT090 TX25/0413Z TN16/0503Z PROB30 TEMPO 0411/0418 20018KT 5000 SHRA FEW030TCU SCT033 TEMPO 0500/0506 16015G30KT 5000 RA=
LYTVTAF LYTV 040500Z 0406/0506 VRB02KT 9999 FEW050 TX25/0413Z TN12/0503Z BECMG 0410/0412 15015KT TEMPO 0417/0506 15015G30KT BECMG 0500/0502 5000 RA=

Подаци учитани у: 2020-06-04 08:05:09 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.