АеродромСадржај TAF прогнозе
LYBETAF LYBE 171700Z 1718/1818 05005KT CAVOK TX30/1813Z TN17/1803Z=
LYBTTAF LYBT 171700Z 1718/1818 03006KT CAVOK TX30/1813Z TN13/1804Z=
LYKVTAF LYKV 171700Z 1718/1818 VRB02KT CAVOK TX30/1813Z TN11/1803Z=
LYNITAF LYNI 171700Z 1718/1818 32005KT CAVOK TX32/1813Z TN12/1803Z=
LYVRTAF LYVR 171700Z 1718/1818 30005KT CAVOK TX30/1813Z TN15/1803Z=
LYUZTAF LYUZ 171700Z 1718/1818 32004KT CAVOK TX26/1814Z TN09/1803Z=
LYPGTAF LYPG 171700Z 1718/1818 36005KT CAVOK TX32/1814Z TN18/1804Z=
LYTVTAF LYTV 171700Z 1718/1818 34007KT CAVOK TX31/1813Z TN16/1803Z=

Подаци учитани у: 2019-08-17 21:12:35 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.