АеродромСадржај TAF прогнозе
LYBETAF LYBE 230500Z 2306/2406 28005KT 6000 BKN012 TX04/2313Z TNM06/2406Z BECMG 2307/2309 BKN025 BECMG 2320/2322 3000 BR TEMPO 2402/2406 1500=
LYBTTAF LYBT 230500Z 2306/2406 26006KT 5000 BR BKN013 TX04/2313Z TNM03/2406Z BECMG 2307/2309 8000 NSW BKN027 BECMG 2319/2321 3000 BR TEMPO 2403/2406 0600 FZFG=
LYKVTAF LYKV 230500Z 2306/2406 33006KT 5000 BR BKN025 TX03/2313Z TNM07/2406Z BECMG 2308/2310 9999 NSW BECMG 2323/2401 3000 BR TEMPO 2404/2406 0600 FZFG=
LYNITAF LYNI 230500Z 2306/2406 31012KT 7000 SCT015 BKN030 TX04/2313Z TNM06/2405Z TEMPO 2306/2308 BKN010 BKN027 BECMG 2316/2318 25006KT TEMPO 2402/2406 3000 BR=
LYVRTAF LYVR 230500Z 2306/2406 33008KT 7000 OVC015 TX03/2313Z TNM05/2404Z BECMG 2308/2310 BKN025 TEMPO 2400/2404 3000 BR BECMG 2404/2406 13010KT=
LYUZTAF LYUZ 230500Z 2306/2406 30006KT 9999 BKN010 TX01/2313Z TNM05/2406Z BECMG 2309/2311 SCT020=
LYPGTAF LYPG 230500Z 2306/2406 36007KT CAVOK TX13/2313Z TN01/2406Z PROB40 TEMPO 2307/2315 36017KT=
LYTVTAF LYTV 230500Z 2306/2406 35014KT CAVOK TX14/2313Z TN02/2403Z TEMPO 2308/2315 02015G25KT=

Подаци учитани у: 2020-01-23 05:21:06 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.