​Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама