​Јавне набавке

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 118Д18 Надоградња AFTN AMHS система Корак 2 Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
12.7.2018. до 08:15
75Д18 Мерна опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
23.7.2018. до 10:00
102Д18 Закуп штампача и штампарска опрема, по партијама Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
23.7.2018. до 10:00
121Р18 Радови на одржавању објекта АКЛ Батајница Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
23.7.2018. до 13:00
141Д18 Резервни делови за уређаје за непрекидно напајање електричном енергијом Позив
Конкурсна документација
18.7.2018. до 10:00
92У18 Услуге одржавања лифтова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
16.7.2018. до 10:00
81У18 Услуга физичког и противпожарног обезбеђења лица, опреме и објеката SMATSA доо, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
11.7.2018. до 10:00
58Д18 Индустријски конвертори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
11.7.2018. до 14:00
125Д18 Резервни делови за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
11.7.2018. до 10:00
60Д18 Уља и мазива за радарске и енергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
11.7.2018. до 11:00
100Д18 Моторна возила, по партијама Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
9.7.2018. до 10:00
66Д18 Набавка и инсталација VDF система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
9.7.2018. до 10:00
88Д18 Обнова лиценци Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
9.7.2018. до 11:00
70У18 Еталонирање метеоролошке мерне опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
6.7.2018. до 10:00
127Д18 Набавка млазног горива, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2.7.2018. до 10:00
77Р18 Радови за преграђивање сале за симулатор у згради SMATSA Training Center Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2.7.2018. до 12:00
63Д18 IP радио-релејна мрежа за пренос сервиса контроле летења (говора и података) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена конкурсне документације 2
2.7.2018. до 10:00
110Д18 Резервни делови за IT уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
2.7.2018. до 10:00
119Д18 Репро материјал за офсет штампу и коричење Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
29.6.2018. до 10:00
89Д18 Ручна ватрогасна опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
29.6.2018. до 11:00
86Р18 Радови на санацији антенских стубова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 1
28.6.2018. до 13:00
46Д18 Резервни дигитални барометри за МЕТ системе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
28.6.2018. до 11:00
51Р18 Радови на реконструкцији Техничког центра - фаза 2 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
25.6.2018. до 11:00
91Д18 Резервни делови за ЦСНУ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.6.2018. до 13:00
105У18 Одржавање енергетских система и постројења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.6.2018. до 10:00
65Д18 Набавка роло завеса Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.6.2018. до 12:00
96Д18 Набавка контрола, алата и развојних окружења за израду софтвера Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.6.2018. до 10:00
38У18 Чувари радио фарова, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
22.6.2018. до 10:00
71Д18 Сигурносни ормар Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
22.6.2018. до 11:00
78Р18 Радови на санацији и текућем одржавању паркинга у дворишту Управне зграде на Тргу Николе Пашића Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
21.6.2018. до 15:00
95У18 Подршка и одржавање софтвера за радио предикцију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
21.6.2018. до 10:00
82Д18 Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
21.6.2018. до 10:00
22Д18 Главни зупчаник обртног механизма антенског система радарa Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Измена конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока 2
21.6.2018. до 13:00
27Р18 Радови на изградњи топловода за прикључење зграде ЦКЛ Београд на систем даљинског грејања аеродрома „Никола Тесла“ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
21.6.2018. до 13:30
67Д18 Рачунарска мрежа и набавка опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
20.6.2018. до 10:00
39Р18 Радови на проширењу паркинг простора зграде SMATSA Training Center Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
18.6.2018. до 11:00
79У18 Израда техничке документације за потребе реконструкцијe ЕЕ инсталација у хангарима 1 и 2 у оквиру SAA Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
18.6.2018. до 10:00
57Д18 Потрошни материјал за потребе одржавања аеродрома, објеката, писти, маневарских, површина, инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
15.6.2018. до 11:00
45У18 Услуга одржавања софтвера за тестове и испите Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.6.2018. до 11:00
61Д18 Набавка резервних делова за флоту -С172, С310 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о обустави поступка
13.6.2018. до 10:00
80Р18 Изградња ограде око објекта NDB Вршац и противпожарног појаса око објеката NDB и VOR Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
13.6.2018. до 10:00
30Д18 Набавка уређаја за климатизацију и грејање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
13.6.2018. до 11:00
55У18 Ангажовање професионалних официра и подофицира Војске Србије упућених на рад у SMATSA доо, по партијама Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П7
Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом уговору П4
Обавештење о закљученом уговору П5
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору П3
Обавештење о закљученом уговору П6
22.5.2018. до 10:00
34Р18 Радови на одржавању објеката у Вршцу Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
11.6.2018. до 11:00
62Д18 Резервни делови и потрошни материјал за рачунарску опрему Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
8.6.2018. до 10:00
56Д18 Алат и прибор, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
14.6.2018. до 10:00
48У18 Услуге превоза запослених на аеродром Београд Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
6.6.2018. до 11:00
42У18 Ревизија елисе Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
4.6.2018. до 10:00
49Д18 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за електроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
30.5.2018. до 10:00
33Р18 Радови на санацији кабловског моста преко ријеке Цијевне Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
28.5.2018. до 11:00
52Д18 SAUTER лиценца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
28.5.2018. до 14:00
44Д18 Инсталација видео надзора на објектима SMATSA дoo Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.5.2018. до 10:00
31Д18 Замена централног система климатизације у објекту Предајни центар Рудник Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
29.5.2018. до 10:00
37У18 Услуга добровољног здравственог осигурања запослених Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.5.2018. до 10:00
29У18 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
25.5.2018. до 10:00
32Д18 Замена система КГХ на објекту РС Муртеница Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.5.2018. до 14:00
28Р18 Извођење радова на ЕЕ инфраструктури за повезивање ЕЕ блока и зграде ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.5.2018. до 12:00
36Д18 Резервни делови за систем светлосног обележавања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
21.5.2018. до 10:00
26У18 Сервис и поправка конференцијског и аудио-видео претзентационог система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.5.2018. до 11:00
18У18 Обука за регулативу ЕУ 2017-373 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
7.5.2018. до 10:00
23Д18 Електроенергетски каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
14.5.2018. до 11:00
21Д18 Унапређење система за снимање и репродукцију говорне комуникације за потребе Центра контроле летења Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о обустави поступка
24.5.2018. до 10:00
13Д18 Часописи, стручна литература и публикације - CEKOS Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.4.2018. до 10:00
17Р18 Радови на проширењу електроенергетских и телекомуникационих инсталација за потребе нових система контроле летења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Clarification of tender documents 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.4.2018. до 10:00
11Д18 Набавка гаса за SMATSA Ваздухопловну академију Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2.4.2018. до 11:00
8Д18 Надоградња постојећих конзола у оператив салама АКЛ Батајница, АКЛ Краљево, АКЛ Ниш и АКЛ Тиват и наба ерго нос за мон Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
30.3.2018. до 10:00
12Р18 Извођење радова на eлектроенергетској и телекомуникационој инфраструктури у зони полетно слетне стазе Тиват Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Измена 3 конкурсне документацијe
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 4 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.3.2018. до 10:00
6У18 Подршка и одржавање софтвера за радио предикцију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
23.3.2018. до 13:00
10Д18 Инсталациони материјал за VHF-UHF антене Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.3.2018. до 13:00
3Д18 Унапређење VHF-UHF радио система на локацијама Свети Илија и Добра Вода Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.3.2018. до 10:00
7У18 Монтажа и санација антенских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.3.2018. до 11:00
4Д18 Набавка електричне енергије за Србију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.3.2018. до 10:00
199У17 Услуге одржавања активне мрежне опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
29.1.2018. до 10:00
188У17 Електронске комуникационе услуге - мобилна телефонија Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока 2
Измена конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 4 конкурсне документације
Обавештење 3 о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.12.2017. до 14:00
115У17 Електронске комуникационе услуге, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
6.9.2017. до 10:00
52У17 Базно одржавање авиона у овлашћеном сервису Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
23.6.2017. до 10:00
54У17 Услуга подршке током одржавања ЕЕ каблова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
12.6.2017. до 11:00
37У17 Услуге закупа фиксне електронске комуникационе мреже за потребе IP конективности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
12.6.2017. до 10:00
31У17 Електронске комуникационе услуге, територија Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 и 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 2
14.6.2017. до 15:00
44Д17 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом ОС, П2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
7.6.2017. до 13:00
25Д17 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавеештење о закљученом ОС П1
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
24.5.2017. до 13:00
18У17 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за служб пут у SMATSA доо и организ учешћа на сем, конгрес, сај Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о закључењу оквирног споразуму
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице 01
Одлука о издавању наруџбенице 02
Одлука о издавању наруџбенице 03
Одлука о издавању наруџбенице 04
Одлука о издавању наруџбенице 05
Одлука о издавању наруџбенице 06
Одлука о издавању наруџбенице 07
Одлука о издавању наруџбенице 08
Одлука о издавању наруџбенице 09
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2017. године
Одлука о издавању наруџбенице 10
Одлука о издавању наруџбенице 11
Одлука о издавању наруџбенице 12
Одлука о издавању наруџбенице 13
Одлука о издавању наруџбенице 14
Одлука о издавању наруџбенице 15
Одлука о издавању наруџбенице 16
Одлука о издавању наруџбенице 17
Одлука о издавању наруџбенице 18
Одлука о издавању наруџбенице 19
Одлука о издавању наруџбенице 20
Одлука о издавању наруџбенице 21
Одлука о издавању наруџбенице 22
Одлука о издавању наруџбенице 23
Одлука о издавању наруџбенице 24
Одлука о издавању наруџбенице 25
Одлука о издавању наруџбенице 26
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
Одлука о издавању наруџбенице 27
Одлука о издавању наруџбенице 28
Одлука о издавању наруџбенице 29
Одлука о издавању наруџбенице 30
Одлука о издавању наруџбенице 31
Одлука о издавању наруџбенице 32
Одлука о издавању наруџбенице 33
Одлука о издавању наруџбенице 34
Одлука о издавању наруџбенице 35
Одлука о издавању наруџбенице 36
Одлука о издавању наруџбенице 37
Одлука о обустави поступка издавањa наруџбенице 38
Одлука о издавању наруџбенице 39
Одлука о издавању наруџбенице 40
Одлука о издавању наруџбенице 41
Одлука о издавању наруџбенице 42
Одлука о издавању наруџбенице 43
Одлука о издавању наруџбенице 44
Одлука о издавању наруџбенице 45
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2018. године
Одлука о издавању наруџбенице 46
Одлука о издавању наруџбенице 47
Одлука о издавању наруџбенице 48
Одлука о издавању наруџбенице 49
Одлука о издавању наруџбенице 50
Одлука о издавању наруџбенице 51
Одлука о издавању наруџбенице 52
Одлука о издавању наруџбенице 53
Одлука о издавању наруџбенице 54
Одлука о издавању наруџбенице 55
Одлука о издавању наруџбенице 56
Одлука о издавању наруџбенице 57
Одлука о издавању наруџбенице 58
Одлука о издавању наруџбенице 59
18U17 Odluka - 60
Одлука о издавању наруџбенице 61
13.4.2017. до 10:00
260Р16 Стаклорезачки радови, по партијама Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученом појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
1.12.2016. до 10:00
143Д16 Сијалице и светиљке Позив
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума
Обавештење о издатој наруџбеници
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за 1. квартал 2018. године
Обавештење о издатој наруџбеници
17.8.2016. до 10:00
122У16 Услуге фиксне телекомуникационе мреже - закуп водова у домаћем саобраћају на територији ЦГ, коришћ бежич сист пренос Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору (издатој наруџбеници) из оквирног споразума за четврти квартал 2016
Појашњење конкурсне документације 122У16
29.7.2016. до 11:00
121У16 Услуге базног одржавања авиона и одржавање и еталонирање опреме система за калибражу у овлашћеном сервису Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору 121У16
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Oбавештење о закљученом појединачном уговору (издатој Наруџебнице)
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2017. године
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученим појединачним уговорма(наруџбеницама) из оквирног споразума за 1. квартал 2018. године
23.5.2016. до 11:00
54Д16 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за елктроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2017. године
Обавештење о закљученом уговору
54U16 Obavestenje pojedinacni ug-narudzbenice iz os za 1 kvart 2018
20.5.2016. до 11:00
41У16 услуге израде пројектно-техничке документације за потребе ЗРНС локација у Србији и Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 1 и Партија 3
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за трећи квартал 2016. Партија 2
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године Партија 2
Одлука о измени уговора Партија 2
Одлука 2 о измени уговора Партија 2
Обавештење о закљученим појединачним уговорима из оквирног споразума
Одлука 3 о измени уговора Партија 2
Одлука 4 о измени уговора Партија 2
Одлука 5 о измени уговора Партија 2
Одлука 6 о измени уговора Партија 2
25.5.2016. до 11:00
20У16 Услуга израде телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио фреквенција Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за трећи квартал 2016
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за 1. квартал 2018. године
18.4.2016. до 14:00
08У16 Услуге фиксне телекомуникационе мреже и услуга пружања GPRS VPN сервиса у мобилној мрежи оператора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом уговору 08У16 П1
Обавештење о закљученом уговору 08У16 П1
•Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за трећи квартал 2016. године, Партија 3
Обавештење о закљученом појединачном уговору (издатој наруџбеници) из оквирног споразума за четврти квартал 2016
1.4.2016. до 10:00
Анекси уговора из претходних година 214/Р/15 Одлука о измени уговора
249/Р/15 Одлука о измени уговора
179/Р/15 Одлука о измени уговора
215/Р/15 Одлука о измени уговора
145/Р/15 Одлука о измени уговора
240/Р/15 Одлука о измени уговора
233/Д/15 Одлука о измени уговора
222/Р/15 Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора 267Р15
242/Р/15 Одлука о измени уговора
252/Р/15 Одлука о измени уговора
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 1
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 2
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 4
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 2
179/Р/15 Одлука о измени уговора 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 1
244/Р/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 4
149/У/15 Одлука о измени уговора
255/Д/15 Одлука о измени уговора
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 1
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 2
154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
148/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2
145/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 1
160/У/16 Одлука о измени уговора
241/У/16 Одлука о измени уговора
265/Р/15 Одлука о измени уговора
184/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 1
225/У/16 Одлука о измени уговора
204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 2
255/Д/15 Одлука 2 о измени уговора
231/У/16 Одлука о измени уговора
241У16 Одлука о измени уговора 2
251У16 Одлука о измени уговора
184/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
149/Р/16 Одлука о измени уговора
166/Р/16 Одлука о измени уговора
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 2
251/У/16 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 5 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
145/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
149/У/15 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 1
125/У/16 Одлука о измени уговора
87/У/16 Одлука 6 о измени уговора Партија 2
204/У/15 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
128/Р/17 Одлука 2 о измени уговора
Oдлука о измени уговора 26Р17
72/Р/17 Одлука 3 о измени уговора
110/У/16 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 5 о измени уговора Партија 1
23/У/17 Одлука 2 о измени уговора
31.12.2019. до 00:00