​Јавне набавке

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
19У17 Услуга осигурања ваздухоплова за обуку у SMATSA ваздухопловној академији Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
24.4.2017. до 10:00
24У17 Услуга добровољног здравственог осигурања запослених Позив за допуну понуде
10.4.2017. до 10:00
17У17 Стручно-техничка подршка у одржавању CS-DPS и АFTN-AMHS система у вангарантном периоду за период од три године Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
19.4.2017. до 09:30
18У17 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за служб пут у SMATSA доо и организ учешћа на сем, конгрес, сајм Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
13.4.2017. до 10:00
12Д17 Часописи, стручна литература и публикације из области финансија и рачуноводства, по партијама Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
13.3.2017. до 10:00
10У17 Услуга одржавања књиговодственог програма за основна средства за период од три године Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
23.3.2017. до 10:00
8У17 Одржавање и санација кабловске инфраструктуре Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
20.3.2017. до 13:00
11Д17 Набавка тонера и рибона, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка Партија 2
9.3.2017. до 10:00
5Д17 Набавка SMATSA IP комуникационе мреже Позив за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора
13.2.2017. до 09:30
1Д17 Електронски пакети и штампана издања из правне области и из области јавних набавки, по партијама Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
6.2.2017. до 10:00
4Д17 Набавка електричне енергије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
28.2.2017. до 10:00
2У17 Телекомуникационе услуге L3VPN Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.2.2017. до 13:00
7У17 Услуге интернета Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
21.2.2017. до 10:00
262У16 Осигурање лиценци контролора летења и пилота Пoзив зa пoднoшeњe допуне пoнудa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Појашњење
25.1.2017. до 11:00
260Р16 Стаклорезачки радови, по партијама Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
1.12.2016. до 10:00
143Д16 Сијалице и светиљке Позив
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Обавештење о издатој наруџбеници
Обавештење о издатој наруџбеници
17.8.2016. до 10:00
122У16 Услуге фиксне телекомуникационе мреже - закуп водова у домаћем саобраћају на територији ЦГ, коришћ бежич сист пренос Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору (издатој наруџбеници) из оквирног споразума за четврти квартал 2016
Појашњење конкурсне документације 122У16
29.7.2016. до 11:00
121У16 Услуге базног одржавања авиона и одржавање и еталонирање опреме система за калибражу у овлашћеном сервису Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Обавештење о закљученом уговору 121У16
23.5.2016. до 11:00
54Д16 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за елктроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
20.5.2016. до 11:00
41У16 услуге израде пројектно-техничке документације за потребе ЗРНС локација у Србији и Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1 и Партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, Партија 2
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за трећи квартал 2016. Партија 2
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године Партија 2
Одлука о измени уговора Партија 2
25.5.2016. до 11:00
20У16 Услуга израде телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио фреквенција Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за трећи квартал 2016
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
18.4.2016. до 14:00
08У16 Услуге фиксне телекомуникационе мреже и услуга пружања GPRS VPN сервиса у мобилној мрежи оператора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом уговору 08У16 П1
Обавештење о закљученом уговору 08У16 П1
•Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за трећи квартал 2016. године, Партија 3
Обавештење о закљученом појединачном уговору (издатој наруџбеници) из оквирног споразума за четврти квартал 2016
1.4.2016. до 10:00
02У16 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семин, конгр, сај Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице 1
Одлука о издавању наруџбенице 2
Одлука о издавању наруџбенице 3
Одлука о издавању наруџбенице 4
Одлука о издавању наруџбенице 5
Одлука о издавању наруџбенице 6
Одлука о издавању наруџбенице 7
Одлука о издавању наруџбенице 8
Одлука о издавању наруџбенице 9
Одлука о издавању наруџбенице 10
Одлука о издавању наруџбенице 11
Одлука о издавању наруџбенице 12
Одлука о издавању наруџбенице 13
Одлука о издавању наруџбенице 14
Одлука о издавању наруџбенице 15
Одлука о издавању наруџбенице 16
Одлука о издавању наруџбенице 17
Одлука о издавању наруџбенице 18
Одлука о издавању наруџбенице 19
Одлука о издавању наруџбенице 20
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2016. године
Одлука о издавању наруџбенице 21
Одлука о издавању наруџбенице 22
Одлука о издавању наруџбенице 23
Одлука о издавању наруџбенице 24
Одлука о издавању наруџбенице 25
Одлука о издавању наруџбенице 26
Одлука о издавању наруџбенице 27
Одлука о издавању наруџбенице 28
Одлука о издавању наруџбенице 29
Одлука о издавању наруџбенице 30
Одлука о издавању наруџбенице 31
Одлука о издавању наруџбенице 32
Одлука о издавању наруџбенице 33
Одлука о издавању наруџбенице 34
Одлука о издавању наруџбенице 35
Одлука о издавању наруџбенице 36
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2016. године
Одлука о издавању наруџбенице 37
Одлука о издавању наруџбенице 38
Одлука о издавању наруџбенице 39
Одлука о издавању наруџбенице 40
Одлука о издавању наруџбенице 41
Одлука о издавању наруџбенице 42
Одлука о издавању наруџбенице 43
Одлука о издавању наруџбенице 44
Одлука о обустави издавања наруџбенице 45
Одлука о издавању наруџбенице 46
Одлука о издавању наруџбенице 47
Одлука о издавању наруџбенице 48
Одлука о издавању наруџбенице 49
Одлука о издавању наруџбенице 50
Одлука о издавању наруџбенице 51
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Одлука о издавању наруџбенице 52
Одлука о издавању наруџбенице 53
Одлука о издавању наруџбенице 54
Одлука о издавању наруџбенице 55
Одлука о издавању наруџбенице 56
Одлука о издавању наруџбенице 57
Одлука о издавању наруџбенице 58
Одлука о издавању наруџбенице 59
Одлука о издавању наруџбенице 60
Одлука о издавању наруџбенице 61
Одлука о издавању наруџбенице 62
Одлука о издавању наруџбенице 63
Одлука о издавању наруџбенице 64
Одлука о издавању наруџбенице 65
Одлука о издавању наруџбенице 66
Одлука о издавању наруџбенице 67
Одлука о издавању наруџбенице 68
29.2.2016. до 10:00
182У15 Услуге фиксне телекомуникационе мреже Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
обавештење о закљученом уговору
6.11.2015. до 14:00
98Д15 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
98Д15 Измена конкурсне документације 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 и 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
3.8.2015. до 10:00
49У15 Координатор за безбедност и здравље на раду Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 2
29.6.2015. до 14:00
45У15 - Технички преглед радио станица, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 2
Обавештење о закљученом уговору (2), Партија 2
19.6.2015. до 13:00
109У14 Услуге фиксне телекомуникационе мреже Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору (издатој наруџбеници) из оквирног споразума за четврти квартал 2016
2.3.2015. до 16:00
Анекси уговора из претходних година 214/Р/15 Одлука о измени уговора
249/Р/15 Одлука о измени уговора
179/Р/15 Одлука о измени уговора
215/Р/15 Одлука о измени уговора
145/Р/15 Одлука о измени уговора
240/Р/15 Одлука о измени уговора
233/Д/15 Одлука о измени уговора
222/Р/15 Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора 267Р15
242/Р/15 Одлука о измени уговора
252/Р/15 Одлука о измени уговора
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 1
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 2
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 4
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 2
179/Р/15 Одлука о измени уговора 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 1
244/Р/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 4
149/У/15 Одлука о измени уговора
255/Д/15 Одлука о измени уговора
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 1
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 2
154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
148/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2
31.12.2019. до 00:00