​Јавне набавке

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
68У20 Услуге подршке у одржавању у пост-гарантном периоду за уређајe и системе произвођача Indra Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
9.9.2020. до 10:00
69У20 Техничка подршка у одржавању ARTAS, SDDS-NG и AFTN-AMHS система у вангарантном периоду Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
20.8.2020. до 10:00
71Д20 Набавка електричне енергије за Црну Гору Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
20.8.2020. до 10:00
34Д20 Резервни делови за флоту - С172, С310 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
7.8.2020. до 10:00
70Д20 Електроенергетски каблови и пратећи материјал Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
6.8.2020. до 10:00
61У20 Услуге одржавања лифтова, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
22.7.2020. до 10:00
60У20 Услуге текућег одржавања објеката и опреме у објектима Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
20.7.2020. до 10:00
63У20 Сервис и поправка противпожарних система и опреме у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.7.2020. до 11:00
62У20 Услуге мобилне телефоније Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.7.2020. до 10:00
46Д20 Софтвер и лиценце, по партијама Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
1.7.2020. до 10:00
58У20 Чување радионавигационих уређаја - радио фарова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 6
Обавештење о обустави поступка Партија 13
Обавештење о обустави поступка Партија 14
Обавештење о обустави поступка Партија 20
Обавештење о обустави поступка Партија 21
Обавештење о обустави поступка Партија 22
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 15
Обавештење о закљученом уговору Партија 16
Обавештење о закљученом уговору Партија 17
Обавештење о закљученом уговору Партија 18
Обавештење о закљученом уговору Партија 19
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Одлука о обустави поступка Партија 2
29.6.2020. до 09:00
55У20 Услуга одржавања програма за основна средства Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.6.2020. до 10:00
43У20 Услуге превоза запослених Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.6.2020. до 10:00
39Д20 Замена метеоролошких инструмената са живом аутоматским инструментима Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.6.2020. до 10:00
53У20 Одржавање термоенергетских инсталација и система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.6.2020. до 10:00
40Д20 Резервни делови и потрошни материјал за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
4.6.2020. до 10:00
56У20 Добровољно здравствено осигурање, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору 56У20
Обавештење о закљученом уговору 56У20
29.5.2020. до 10:00
49Д20 Гориво за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
25.5.2020. до 10:00
52Д20 Набавка млазног горива у Србији Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.5.2020. до 10:00
28У20 Осигурање лиценци контролора летења и пилота Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Решење о усвајању Захтева за заштиту права у поступку јавне набавке
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.4.2020. до 10:00
33Д20 Набавка и инсталација расхладних система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
11.5.2020. до 10:00
30Д20 Набавка и инсталација добара у области електроенергетике - циклус VII Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.5.2020. до 10:00
37Д20 Часописи, стручна литература и публикације CEKOS Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.4.2020. до 10:00
26Д20 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за електроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном
5.5.2020. до 10:00
25У20 Осигурање ваздухоплова за обуку у SMATSA Ваздухопловној академији Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.4.2020. до 10:00
35У20 Поправка сонде ватметра Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
6.5.2020. до 10:00
12Д20 Клима сплит уређаји Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
25.5.2020. до 11:00
7Д20 Рачунарска и штампарска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Измена 4 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 5 конкурсне документације
Обавештење 3 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка Партија 3
Појашњење конкурсне документације 5
Обавештење о обустави поступка Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 1 и Партија 2
Одлука о допуни одлуке о додели уговора
1.7.2020. до 12:00
22У20 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења на подручју Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
29.4.2020. до 10:00
10У20 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева, по партијама Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - обусави поступка
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
18.5.2020. до 10:00
18Р20 Браварски радови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
24.4.2020. до 10:00
234Д19 Набавка хардвера и аквизиционог софтвера аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.1.2020. до 10:00
8Д20 Систем за дојаву и гашење пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
21.5.2020. до 10:00
6Д20 Картични систем контроле приступа у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 кнкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
1.6.2020. до 11:00
231Д19 Набавка и инсталација NDB Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.1.2020. до 10:00
4У20 Израда техничке документације за адаптацију оперативне сале Центра контроле летења Београд Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
26.5.2020. до 10:00
2Д20 Уља и мазива за радарске и енергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2020. године
26.2.2020. до 10:00
240У19 Сервис и поправка електроенергетске инфраструктуре Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.2.2020. до 11:00
238Д19 Набавка електричне енергије за објекте SMATSA доо у Србији Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.2.2020. до 10:00
235У19 Ревизијa моторa Continental TSIO-520-BB (10B) за Cessna 310 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
29.1.2020. до 10:00
237У19 Обука из области обрачуна трошкова за пружање услуга у ваздушној пловидби (ANS услуге) Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговру
20.1.2020. до 09:30
216У19 Израда плана детаљне регулације за локацију Предајни центар Рудник Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.1.2020. до 10:00
229У19 Стручни надзор за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 229У19
Обавештење о закљученом уговору
8.1.2020. до 10:00
219У19 Услуге одржавања PKI инфраструктуре Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.1.2020. до 10:00
215Д19 Набавка елемената за заштиту од сунца Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Одлука о измени уговора Партија 1
Одлука 2 о измени уговора Партија 1
5.12.2019. до 10:00
228У19 Консултансте услуге за увођење система за управљање IT безбедошћу Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
6.1.2020. до 10:00
213У19 Услуге поправке и одржавања моторних возила, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
30.12.2019. до 10:00
233Д19 Набавка нове верзије софтверског алата за конструисање процедура инструменталног летења Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.12.2019. до 13:00
226У19 Услуга израде техничке документације за адаптацију објекта за смештај кандидата на обуци у САА Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука 2 о измени уговора
8.1.2020. до 13:00
212Д19 Унапређење софтвера за јавне набавке Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
10.12.2019. до 09:30
225У19 Ревизија елисе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.12.2019. до 10:00
224У19 Услуга калибраже,опреме, алата, НДТ инспекције Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.12.2019. до 11:00
227У19 Услуга поправке система за одвод кондензата система климатизације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.12.2019. до 10:00
217Д19 Магацинска oпрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.12.2019. до 10:00
206Д19 Софтвер за књижење Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.12.2019. до 10:00
198Д19 Информациони систем Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2019. до 10:00
208У19 Израда техничке документације за адаптацију Оперативне сале CKL Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
6.12.2019. до 10:00
200У19 Услуга одржавања и поправке гасних котлова и пећи, са припадајућом гасном инсталацијом Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.12.2019. до 11:00
191У19 Одржавање и санација кабловске инфраструктуре на територији Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.12.2019. до 09:00
205Д19 Резервни делови за систем за детекцију електричних пражњења у атмосфери LINET Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.11.2019. до 13:00
211У19 Техничка подршка у одржавању VHF-UHF радио система у постгарантном року Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.11.2019. до 09:30
201У19 Консултантске услуге рачуновође Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.12.2019. до 10:00
188У19 Техничка подршка у одржавању система VCS, DIVOS 3 Log и TRS у постгарантном року Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.11.2019. до 09:30
197Д19 Резервни делови за симулатор, по партијама Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора-обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 4
25.11.2019. до 10:00
199Д19 Набавка резервних делова за систем једносмерног напајања ALPHA CORDEX Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.11.2019. до 10:00
203Д19 Корпоративни поклони - рекламни материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.11.2019. до 11:00
195У19 Услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже GPRS VPN Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.11.2019. до 10:00
190Д19 Набавка противпожарних врата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.11.2019. до 11:00
202У19 Штампарске услуге Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.11.2019. до 09:00
184У19 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева у Београду и Краљеву Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
6.11.2019. до 10:00
193У19 Услуга рачуноводственог консалтинга Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.11.2019. до 10:00
189У19 Позиционирање и техничка подршка за смештај авиона на аеродрому Никола Тесла Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.11.2019. до 10:00
182Р19 Израда антенског система за нову NDB локацију на северу Србије Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.11.2019. до 10:00
183У19 Услуга одржавања софтвера за јавне набавке и набавка додатних корисничких лиценци Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.10.2019. до 10:00
160У19 Техничка подршка у одржавању система за детекцију електричног пражњења у атмосфери у постгарантном периоду Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.10.2019. до 12:00
187У19 Техничка подршка у одржавању система MESSIR Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о измени рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
1.11.2019. до 09:30
156Д19 Рачунарска опрема Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Конкурсна документација Измена 1
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
23.10.2019. до 10:00
186Д19 Набавка и инсталација расхладних система променљивог расхладног протока Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.10.2019. до 13:00
181Д19 Набавка и инсталација добара у области електроенергетике Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.10.2019. до 12:00
176Р19 Реконструкција трафостаница, електроенергетских постројења и објеката - локација Ковиона Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.10.2019. до 10:00
173У19 Техничка подршка у одржавању сервера аеродромских DIVOS 3 Log система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.10.2019. до 13:00
167Д19 Набавка проширења система за надзор електроенергетских уређаја Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.10.2019. до 10:00
171Д19 Имплементација SOC(Security Operation Centar) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.10.2019. до 10:00
170У19 Ревизија авио компоненти Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.10.2019. до 11:00
185У19 Услуге осигурања, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
14.10.2019. до 10:00
180Д19 Рачунарска опрема Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.9.2019. до 10:00
168Д19 Резервни делови за централни систем за надзор и управљање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.10.2019. до 12:00
152Д19 Набавка и инсталација NDB система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о обустави поступка
21.10.2019. до 10:00
177Д19 Набавка новог система покретних камера на локацији ТКЦ Копаоник Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.9.2019. до 10:00
143У19 Услуга подршке и одржавања ATM Fallback FASOS система Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.9.2019. до 09:30
149Д19 Набавка хардвера и аквизиционог софтвера аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 5
Појашњење конкурсне документације 6
Појашњење конкурсне документације 7
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
11.10.2019. до 10:00
150Д19 Набавка нове верзије софтверског алата за конструисање процедура инструменталног летења Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
17.10.2019. до 09:30
178У19 Чувари радио навигационих уређаја-радио фарова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.8.2019. до 09:00
165Д19 Набавка и инсталација видео зида и презентациона опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Измена и допуна одлуке о додели уговора за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
25.9.2019. до 11:00
144У19 Техничка подршка у одржавању VHF-UHF радио система у постгарантном року Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.9.2019. до 09:30
151Д19 Набавка електричне енергије за објекте SMATSA доо у Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.9.2019. до 10:00
159Д19 Резервни делови за анемометре система MIDAS IV Vaisala Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
9.9.2019. до 14:00
157Д19 Набавка новог система за IP видео надзор у АКЛ Краљево Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.9.2019. до 11:00
172У19 Техничка подршка током одржавања електроенергетских каблова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2020. године
13.9.2019. до 12:00
163Д19 Горива за моторна возила, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
13.9.2019. до 10:00
161У19 Telco услуге интернет, домен хостинга и L3VPN Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рок за подношење понуда Партија 2
Обавештење 2 о поднетом захтеву за заштиту права
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Партија 3
Измена 4 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда Партија 2
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора Партија 1
Појашњење конкурсне документације 5
Измена 5 конкурсне документације
Обавештење 3 о продужењу рока за подношење понуда Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Одлука о додели уговора Партија 2 и Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
18.9.2019. до 10:00
155Д19 Набавка елемената за заштиту од сунца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
9.9.2019. до 11:00
158Д19 Набавка канцеларијског намештаја за опремање објеката SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.9.2019. до 10:00
145У19 Услуга ванредног севиса и поправка система за гашење пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.9.2019. до 10:00
148Р19 Инвестиционо одржавање метео станице на аеродрому Батајница Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
22.8.2019. до 10:00
153Д19 Лиценце софтвера за серверску виртуалну инфраструктуру Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.7.2019. до 10:00
146Д19 Систем за дојаву и гашење пожара Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.8.2019. до 12:00
139У19 Услуга одржавања и поправке гасних котлова и пећи са припадајућом гасном инсталацијом Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.8.2019. до 11:00
147У19 Електронске комуникационе услуге у домаћем саобраћају територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.8.2019. до 10:00
141Р19 Припремни радови за инсталацију аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
16.8.2019. до 10:00
124У19 Услуга IP конективности, територија Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.8.2019. до 10:00
121Д19 Резервни делови за телекомуникационе системе Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
12.8.2019. до 13:00
133Д19 Систем панорамских камера Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
9.8.2019. до 10:00
126Р19 Радови на санацији система за одвођење и пречишћавање фекалне канализације Аеродрома Вршац Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење поуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
9.8.2019. до 10:00
136У19 Израда Пројектне документације за изградњу ТК и EE инфраструктуре за потребе повезивања објеката у зони Аеродрома Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.8.2019. до 10:00
118Д19 ETP лиценца - EUROCONTROL BASIC пакети за основну обуку Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.7.2019. до 09:30
114Д19 Рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
24.7.2019. до 10:00
105Д19 Резервни делови за навигационе системе Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 1 Конкурсне докумнетације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
23.8.2019. до 10:00
125Д19 Моторна возила, по партијама Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
22.7.2019. до 10:00
132Д19 Надоградња система за калибражу Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.7.2019. до 10:00
96Д19 Софтверски алати за планирање секторизације са прогнозом саобраћаја Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
96Д19 Појашњење конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
17.7.2019. до 10:00
123У19 Услуга подршке и одржавања TopSky-ATC система Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
4.7.2019. до 09:30
104У19 Техничка подршка у одржавању система MESSIR Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
15.7.2019. до 09:30
112Д19 Софтвер за сервисирање уређаја за непрекидно напајање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
15.7.2019. до 10:00
134У19 Услуге поправке и одржавања моторних возила марке PEUGEOT Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.7.2019. до 11:00
99У19 Одржавање и унапређење софтвера - базе за управљање отпадом Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.6.2019. до 10:00
131Р19 Радови на замени дотрајалих гасних котлова и пратеће инсталације Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
11.7.2019. до 11:00
122У19 Сервис и поправка конференцијског и аудио - видео презентационог система Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.7.2019. до 10:00
128Д19 Резервни делови за DataStorage, дискови и остало Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.7.2019. до 10:00
110Д19 Резервни делови и потрошни материјал за мрежну опрему Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
5.7.2019. до 11:00
113Д19 Набавка елемената за заштиту од сунца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
4.7.2019. до 11:00
103У19 Поправка клизних хангарских врата Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.7.2019. до 10:00
119У19 Чување ради навигационих уређаја - радио фарова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
1.7.2019. до 09:00
117Р19 Припремни радови за инсталацију аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
26.6.2019. до 10:00
85У19 Испитивање електричних инсталација на територији Србије и Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
26.6.2019. до 11:00
111У19 Услуга ревизије техничке документације за изградњу објекта и потребне инфраструктуре за РС Врсута Позив за поношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука 2 о измени уговора
24.6.2019. до 10:00
44У19 Услуга пројектантског надзора за радове на изградњи анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.6.2019. до 09:00
90Д19 Лиценце Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
14.6.2019. до 10:00
84Д19 Рачунарска мрежа, набавка опреме Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурснењ документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.6.2019. до 12:00
66У19 Техничка подршка током одржавања електроенергетских каблова Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
12.6.2019. до 10:00
82У19 Услуге одржавања лифтова Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
10.6.2019. до 10:00
77Р19 Припремни радови на локацијама и постављање контејнера за потребе инсталације NDB уређаја у Србији и Црној Гори Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Партија 1
Одлука о обустави поступка Партија 1
Обавештење 2 о поднетом захтеву за заштиту права Партија 1
Одлука о додели уговора Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Одлука о измени уговора Партија 2
Одлука о измени уговора Партија 1
Одлука 2 о измени уговора Партија 1
18.6.2019. до 10:00
93Д19 Резервни делови за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.6.2019. до 10:00
73У19 Ревизија и испитивање трафостаница на територији Србије и Црне Горе Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
10.6.2019. до 13:00
80Д19 Електроенергетски инструменти и опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.6.2019. до 11:00
79У19 Услуга поправке и одржавања машинских инсталација и система Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
6.6.2019. до 14:00
60Д19 Надоградња инструмената за анализу сигнала навигационих, телекомуникационих и радарских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.5.2019. до 10:00
88Р19 Радови на заштити од продора воде у објекат АКЛ Тиват и санација од последица продора воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о иземни уговора
27.5.2019. до 11:00
89Д19 Тонери и рибони Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 kонкурснe документацијe
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.5.2019. до 10:00
51У19 Електронске комуникационе услуге, територија Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
51/У/19 Обавњштење о закљученом уговору Партија 2
22.5.2019. до 10:00
78У19 Услуга израде пројектно техничке докумeнтације за системе за дојаву и гашење пожара у ТКЦ Копаоник Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.5.2019. до 13:00
53Д19 Набавка уређаја за климатизацију и грејање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
16.5.2019. до 11:00
55Р19 Инвестиционо одржавање метео станице на аеродрому Батајница Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о овустави поступка
21.5.2019. до 10:00
67Д19 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
13.5.2019. до 11:00
76Д19 Картични систем контроле приступа у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.5.2019. до 14:00
75Д19 Резервни делови за уређаје из области енергетике Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.5.2019. до 10:00
69Д19 Набавка видео надзора за објекте SMATSA дoo са инсталацијом Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
13.5.2019. до 10:00
62Д19 Резервни делови за систем светлосног обележавања маневарских површина аеродрома Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.5.2019. до 10:00
56Д19 SAUTER програмски пакети Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.5.2019. до 10:00
39Д19 Штампарска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.5.2019. до 11:30
49У19 Услуга добров. здрав. осигурања запослених и путно здрав. осигурање за служ. путовања запослених у иностранство Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
9.5.2019. до 10:00
50У19 Услуга одржавања и прања камених површина у партеру ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.5.2019. до 11:00
63Д19 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума
Обавештење 2 о издатој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума
8.5.2019. до 12:00
37Д19 Намештај Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.5.2019. до 10:00
46У19 Услуге поправке и одржавања моторних возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора-обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
6.5.2019. до 10:00
40У19 Услуге испитивања услова радне околине и средстава за рад Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.5.2019. до 10:00
35Д19 Резервни делови за флоту - С172, С310 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 02
Обавештење о закљученим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 03
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице 04
Одлука о издавању наруџбенице 05
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума
6.5.2019. до 10:00
64Р19 Радови на замени свих затезних сајли NDB TAZ и NDB RO и радови на фарбању заштитне дрвене ограде на локацији Rx цента Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.5.2019. до 11:00
42У19 Израда Пројектне документације за изградњу ТК и EE инфраструктуре за потребе повезивања објеката у зони Аеродрома Н Т Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
6.5.2019. до 13:00
43Р19 Санација ЗРНС објеката, МЕТЕО станице АКЛ Београд и VOR-DME BEO Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.5.2019. до 10:00
65Д19 Резервни делови за централни систем за надзор и управљање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
3.5.2019. до 10:00
22У19 Услуга одржавања софтвера за рачуноводство Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додли уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.4.2019. до 10:00
28У19 Услуга израде техничке документације за реконструкцију Управне зграде SMATSA доо Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука 2 о измени уговора
30.4.2019. до 10:00
33Р19 Радови на санацији система за одвођење и пречишћавање фекалне канализације Аеродрома Вршац Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
24.4.2019. до 10:00
41Д19 Набавка елемената за заштиту од сунца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
22.4.2019. до 13:30
29У19 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
22.4.2019. до 00:00
36У19 Ревизија елиса за авионе Cessna 172 и Cessna 310 Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
22.4.2019. до 10:00
47У19 Дефектажа авио компоненти Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.4.2019. до 11:00
31Р19 Браварски радови Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
22.4.2019. до 13:00
30Р19 Стаклорезачки радови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума Партија 1
18.4.2019. до 10:00
13Д19 Потрошни и инсталациони материјал за одржавање електроенергетских уређаја и система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатој наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 2 о издатој наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 3 о издатој наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 4 о издатој наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 5 о издатој наруџбеници из оквирног споразума
15.4.2019. до 11:00
25У19 Поправка компоненти мултиплексне опреме 1511MAX Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.4.2019. до 10:00
12У19 Услуга израде техничке документације за изградњу објекта и потребне инфраструктуре за РС Врсута Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука 2 о измени уговора
Одлука 3 о измени уговора
8.4.2019. до 10:00
23У19 Услуге шпедитерских агенција Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.4.2019. до 13:00
19У19 Услуга техничког прегледа објекта Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне докуменатације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука 2 о измени уговора
Одлука 3 о измени уговора
Одлука 4 о измени уговора
3.4.2019. до 11:00
14Р19 Припремни радови за инсталацију VDF система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
1.4.2019. до 11:00
15У19 Израда техничке документације за изградњу инфраструктуре за потребе нових система у торњу АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.4.2019. до 14:00
21У19 Одржавање и санација кабловске инфраструктуре на територији Србије Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.3.2019. до 10:00
24Д19 Сијалице и светиљке Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за четврти квартал 2019. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године
29.3.2019. до 13:00
10У19 Услуга ревизије финансијских извештаја Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
25.3.2019. до 10:00
20Д19 Часописи, стручна литература и публикације - CEKOS Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.3.2019. до 10:00
11Р19 Радови на заштити од продора воде у објекат АКЛ Тиват и санација од последица продора воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.3.2019. до 10:00
8У19 Чување радио навигационих уређаја - радио фарова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 5
Обавештење о обустави поступка Партија 6
Обавештење о закљуценом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљуценом уговору Партија 3
Обавештење о закљуценом уговору Партија 7
11.3.2019. до 09:00
18Д19 Набавка ЕЕ уређаја за транзицију Step 1.2.1 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.3.2019. до 10:00
6У19 Набавка услуге израде и ажурирања студије обрачуна `Weighted Average Cost of Capital` (WACC) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.3.2019. до 11:00
7Д19 Набавка електричне енергије за објекте SMATSA доо у Србији Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.3.2019. до 10:00
3У19 Услуга IP конективности, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим уговорима из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године