Мисија, визија, вредности

 

Мисија

Пружање квалитетних услуга у ваздушној пловидби (услуге из домена ATM, CNS, MET, AIS) цивилним и војним ваздухопловима, ради одржавања и унапређења безбедног, редовног и експедитивног ваздушног саобраћаја у ваздушном простору FIR/UIR Београд и ваздушном простору других држава, на основу међудржавних уговора, као и услуге обуке особља пружалаца услуга у ваздушној пловидби, обуке пилота авиона, калибраже уређаја и система из ваздуха и услуге одржавања ваздухоплова.

 

Визија

Желимо да будемо водећи пружалац услуга у ваздушној пловидби у региону; угледан центар за обуку контролора летења, ваздухопловног техничког особља пружалаца услуга у ваздушној пловидби, ваздухопловног метеоролошког особља; препознати центар за обуку пилота авиона и центар за одржавање ваздухоплова; поуздан пружалац услуга калибраже уређаја и система из ваздуха. Стремимо да будемо преферирани партнер међу корисницима услуга и другим пословним сарадницима.

 

Вредности

Остварење визије и мисије је могуће кроз дугорочну одрживост нашег успешног рада базираног на привржености свих запослених следећим вредностима:

  • Пружамо безбедну и поуздану услугу,
  • Идемо у корак са новим технологијама и иновацијама,
  • Инсистирамо на квалитету пружених услуга,
  • Водимо рачуна о задовољству корисника свих наших услуга,
  • Посвећени смо унапређењу сарадње са другим пружаоцима услуга у региону и шире,
  • Обезбеђујемо једнаке услове запошљавања и здраву и безбедну радну средину за све запослене,
  • Ценимо знање, искуство и посвећеност запослених,
  • Посвећени смо заштити животне средине,
  • Ми смо друштвено одговорна организација.