Руководство

 

Органи управљања SMATSA доо су Скупштина, Надзорни одбор и Директор.

  • Председник Скупштине: Небојша Крстајић
  • Председник Надзорног одбора: Братислав Грубачић
  • Директор SMATSA доо: Радојица Ровчанин
  • Заменик Директора: Лазо Максимовић