MET

 

У циљу унапређења безбедности, редовности и ефикасности ваздушне пловидбе SMATSA доо обезбеђује услуге ваздухопловне метеорологије у складу са ICAO Annex 3. Метеоролошке услуге у ваздушној пловидби које SMATSA доо пружа подразумевају:

  • Ваздухопловно-метеоролошка осматрања и извештаје,
  • Непрекидно праћење метеоролошких услова на аеродромима и у области надлежности Центра контроле летења,
  • Ваздухопловне-метеоролошке прогнозе и упозорења,
  • Брифинг, консултације и документацију за лет,
  • Снабдевање ваздухопловних корисника потребним метеоролошким информацијама,
  • Размену метеоролошких информација и
  • Непрекидну VHF VOLMET емисију.

У оквиру SMATSA доо предузете су све неопходне активности које се односе на  унапређење процеса надзора и контроле квалитета аеродромских осматрања, извештаја, ваздухопловно-метеоролошких прогноза и упозорења. Аутоматски системи који обезбеђују прикупљање, обраду, дистрибуцију и приказивање података о ветру, притиску, температури и температури тачке росе у реалном времену, су инсталирани на свим ваздухопловно-метеоролошким станицама, док на београдском аеродрому пружају и информације о видљивости дуж полетно слетне стазе и висини облака (CAT IIIb).

Сви аеродромски МЕТ бирои и Обласни метеоролошки биро Београд – MWO (Meteorological Watch Office), преко SADIS и EUMETSAT, примају све неопходне метеоролошке информације које су потребне за операције ваздухоплова. Осим тога, синоптички подаци, као и подаци о ветру и температури на висини, примају се преко Хидрометеоролошког завода Србије. Ваздухопловне OPMET поруке се шаљу Хидрометеоролошком заводу Србије, који их даље прослеђује у међународну оперативну метеоролошку банку података. Овај процес се може реализовати и коришћењем AFTN у оквиру MWO Београд. Све поменуте техничке компоненте су успостављене тако да се лако могу унапредити инсталирањем напредних верзија хардвера и софтвера.