Опште информације

 

Услуге ваздухопловног информисања (AIS, Aeronautical Information Services) обухватају пружање ваздухопловних информација/података неопходних за безбедну, редовну и ефикасну ваздушну пловидбу.

Услуге AIS-а користе:

  • особље укључено у летачке операције (посаде и планери лета); и
  • пружаоци услуга у ваздушној пловидби одговорни за информисање ваздухоплова у лету и претполетно информисање.

SMATSA AIS прима и/или ствара, сакупља, обрађује, форматира, објављује/чува и дистрибуира ваздухопловне информације/податке за ваздушни простор у надлежности Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд.

Процеси ваздухопловног информисања су усклађени са међународним стандардима и препорученом праксом садржаном у ICAO Анексима 4 и 15, међународним стандардима ISO 9000 и ISO 9001 и заједничким захтевима Јединственог европског неба.

Ваздухопловне информације се објављују као Интегрисани ваздухопловни информативни пакет који чине следећи елементи:

Доступност AIS производа/услуга у различитим фазама лета

 

Информације се објављују у посебним пакетима за цивилни саобраћај (инструментално – IFR и визуелно – VFR летење) и војно летење.

Информације су доступне у облику текста, табела и ваздухопловних карата које се објављују у папирној  верзији и електронски (eAIP, html и pdf приказ на CD-у). Обе верзије је могуће наручити путем наруџбенице, а тренутно важећој електронској верзији AIP/VFR AIP се може приступити преко овог интернет сајта.

Систем ваздухопловног информисања SMATSA је базиран на Европској бази AIS података (EAD, European AIS Database) – најнапреднијем AIS систему у свету и заједничком подухвату европских пружалаца услуга у ваздушној пловидби. Ова база омогућава размену података у електронском облику, унапређени квалитет података као и њихову доступност у реалном времену широм света путем интернета.

У склопу пружања услуга претполетног информисања у ATS пријавним бироима (ARO, ATS Reporting Office) на аеродромима Београд/Никола Тесла, Ниш/Константин Велики, Подгорица, Тиват и Вршац, корисницима су, посредством EAD-а, доступне информације из свих европских AIP-ова и PIB-ови са NOTAM-има из целог света.

Путем овог интернет сајта може се приступити Дневним листама важећих NOTAM серије А и серије C које су информативног карактера и нису за оперативну употребу. За додатне информације о NOTAM-има, посетити страницу NOTAM