Опште информације

 

Услуга ваздухопловног информисања (AIS) обухвата пружање ваздухопловних информација/података неопходних за безбедну, редовну и ефикасну ваздушну пловидбу.

Услуге AIS-а користе:

  • особље укључено у летачке операције (посаде и планери лета); и
  • пружаоци услуга у ваздушној пловидби одговорни за информисање ваздухоплова у лету и претполетно информисање.

SMATSA AIS прима и/или ствара, сакупља, обрађује, форматира, објављује/чува и дистрибура ваздухопловне информације/податке за ваздушни простор у надлежности Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд.

Процеси ваздухопловног информисања су усклађени са међународним стандардима и препорученом праксом садржаном у ICAO Анексима 4 и 15, међународним стандардом ISO 9001 и заједничким захтевима Јединственог европског неба.

Ваздухопловне информације се објављују као Интегрисани ваздухопловни информативни пакет који чине следећи елементи:

Доступност AIS производа/услуга у различитим фазама лета

 

Информације се објављују у посебним пакетима за цивилни саобраћај (инструментално – IFR и визуелно – VFR летење) и војно летење.

Информације су доступне у облику текста, табела и ваздухопловних карата које се објављују у папирној варијанти (наручивање путем наруџбенице) или електронски (html и pdf приказ на компакт-диску који је могуће наручити путем наруџбенице или приступити преко овог Интернет сајта).

Систем ваздухопловног информисања SMATSA је базиран на Европској бази AIS података (EAD, European AIS Database) – најнапреднијем AIS систему у свету и заједничком подухвату европских пружалаца услуга у ваздушној пловидби. Ова база омогућава размену података у електронском облику, унапређени квалитет података као и њихову доступност у реалном времену широм света путем Интернета.

У AIS-у је у току прелазак са папирних на електронске публикације

 

У склопу пружања услуга претполетног информисања у ATS пријавним бироима (ARO, ATS Reporting Office) на аеродромима Београд/Никола Тесла, Ниш/Константин Велики, Подгорица, Тиват и Вршац, корисницима су, посредством EAD-а, доступне информације из свих европских AIP-ова и PIB-ови са NOTAM-има из целог света.