Зборник ваздухопловних информација (AIP)Зборник ваздухопловних информација (AIP, Aeronautical Information Publication) је основни ваздухопловни документ првенствено намењен да испуни међународне захтеве у погледу размене сталних ваздухопловних информација и привремених дугорочних измена, битних за безбедно обављање међународног и домаћег ваздушног саобраћаја.

AIP се састоји из три дела:

  • Опште одредбе (GEN, General): домаћи прописи и захтеви, описи услуга у ваздушном саобраћају (AIS, АТМ, CNS, МЕТ, SAR), аеродромске/хелидромске накнаде и накнаде за услуге у ваздушној пловидби;
  • Ваздушни простор (ENR, En-route): општа правила и поступци за летење (IFR/VFR), опис и класификација ваздушног простора, структура ваздушног простора, руте у ваздушном саобраћају, радио-навигациони уређаји/системи, навигациона упозорења, карте ваздушних путева и индексне карте; и
  • Аеродроми (AD, Aerodromes): општи услови за коришћење аеродрома, детаљни подаци о аеродромима, укључујући и аеродромске карте.

SMATSA AIS објављује AIP Србија/Црна Гора, VFR AIP Србија/Црна Гора и MIL AIP Србија.

Амандмани на AIP

Амандмани на AIP (AIP AMDT, AIP Amendments) у штампаном облику се састоје од нових страница које треба уложити и страница којима треба заменити претходне. Амандмани на AIP у електронском облику (CD или интернет) се не дистрибуирају као одвојене пошиљке, већ је њихов садржај укључен у садржај AIP-а.

Постоје две врсте AIP амандмана:

  • редован AIP амандман (AIP AMDT) – садржи сталне измене AIP-а које ступају на снагу на датум објављивања и објављује се у редовним временским интервалима од 4 недеље, један дан после AIRAC датума ступања на снагу (насловна страна је беле боје);
  • AIRAC AIP амандман (AIRAC AIP AMDT) – садржи оперативно значајне сталне измене АIP-а које ступају на снагу на назначени AIRAC датум ступања на снагу и објављује се у складу са AIRAC системом (насловна страна је ружичасте боје).

 

AIP додаци

Привремене дугорочне измене (три месеца и дуже) и краткорочне информације које садрже обиман текст и/или графичке приказе, и допуњују сталне информације садржане у AIP-у, објављују се као AIP додаци (AIP SUP, Supplements to the AIP). Оперативно значајне привремене измене AIP-а објављују се у складу са AIRAC системом и утврђеним датумима ступања на снагу и јасно су означене акронимом AIRAC AIP SUP.

AIP SUP у штампаном облику се улажу на почетку AIP-а и представљају први одељак у корицама AIP-а. AIP SUP странице су жуте боје ради уочљивости, како би се разликовале од осталог дела AIP-а.

Контролна листа важећих AIP SUP објављује се Месечном листом важећих NOTAM-а серија А и С.