Подаци о саобраћају

 

Укупан број летова у периоду од 2010. до 2019. године

 

Број полетања/слетања у периоду од 2010. до 2019. године

 

Расподела летова у 2019. години

 

Вршни дан и вршни сат у периоду од 2010. до 2019. године

 

Учешће појединих типова ваздухоплова у 2019. години

 

Број полетања и слетања по аеродромима у периоду од 2010. до 2019. године

 

Расподела саобраћаја по аеродромима у 2019. години

 

Број летова у ваздушном простору надлежности SMATSA доо по земљама полетања/слетања у 2018. и 2019. години

 

Број сервисних јединица у периоду од 2010. до 2019. године

 

Просечна дужина лета и просечан MTOW у FIR Београд у периоду од 2010. до 2019. године

 

Јединица рутне накнаде у 2019. години

 

Почетак странице