Јавне набавке


6У19 Набавка услуге израде и ажурирања студије обрачуна `Weighted Average Cost of Capital` (WACC)

​6/У/19 Набавка услуге израде и ажурирања студије обрачуна "Weighted Average Cost of Capital" (WACC)