Јавне набавке


24Д19 Сијалице и светиљке

​24/Д/19 Сијалице и светиљке

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за четврти квартал 2019. године преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године преузмите