Јавне набавке


105Д19 Резервни делови за навигационе системе

​105/Д/19 Резервни делови за навигационе системе

  • Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда преузмите

  • Измена 1 Конкурсне докумнетације преузмите

  • Одлука о додели уговора преузмите

  • Обавештење о закљученом уговору преузмите

  • Одлука о измени уговора преузмите