Јавне набавке


150У18 Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио фреквенција

​​Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио фреквенција

 • Конкурсна документација преузмите

 • Позив за подношење понуде  преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 1  преузмите

 • Конкурсна документација Измена 1  преузмите

 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 2  преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 3 преузмите

 • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

 • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору 1  преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору 2 преузмите

 • Одлука о измени појединачног уговора 2 из оквирног споразума преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору 3 преузмите