Јавне набавке


44Д17 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал

​44/Д/17 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом ОС, П2 преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 преузмите

  • Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1 преузмите

  • Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1 преузмите

  • Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1 преузмите

  • Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 2 преузмите

  • Обавештење 4 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1 преузмите