Јавне набавке


133У17 Координатор за безбедност и здравље на раду

​133/У/17 Координатор за безбедност и здравље на раду

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 1 преузмите

  • Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 2 преузмите

  • Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 3 преузмите

  • Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 4 преузмите