Јавне набавке


194У17 Услуге проценитеља за потребе решавања имовинско правних односа

​194/У/17 Услуге проценитеља за потребе решавања имовинско правних односа

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 2 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 3 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 4 о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума преузмите