Јавне набавке


5У18 Технички прегледи радио-станица

​5/У/18 Технички прегледи радио-станица

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

  • Измена 1 конкурсне документације преузмите

  • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка преузмите

  • Обавештење о обустави поступка Партија 2 преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 преузмите

  • Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1 преузмите

  • Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1 преузмите