Јавне набавке


5У18 Технички прегледи радио-станица

​5/У/18 Технички прегледи радио-станица

 • Позив за подношење понуда преузмите

 • Конкурсна документација преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

 • Измена 1 конкурсне документације преузмите

 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда преузмите

 • Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка преузмите

 • Обавештење о обустави поступка Партија 2 преузмите

 • Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 преузмите

 • Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1 преузмите

 • Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1 преузмите

 • Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1 преузмите

 • Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1 преузмите