Јавне набавке


14У18 Набавка услуге израде студије обрачуна - Weighted average cost of capital - WACC

​14/У/18 Набавка услуге израде студије обрачуна "Weighted average cost of capital" (WACC)