Јавне набавке


49Д18 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за електроенергетске уређаје

​49/Д/18 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за електроенергетске уређаје

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2018. године преузмите

  • Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019 преузмите

  • Обавештење о закљученим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за четврти квартал 2019. године преузмите