Јавне набавке


82Д18 Канцеларијски материјал

​82/Д/18 Канцеларијски материјал

 • Позив за подношење понуда преузмите

 • Конкурсна документација преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

 • Измена 1 конкурсне документације преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 2 преузмите

 • Измена 2 конкурсне документације преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 3 преузмите

 • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

 • Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2 преузмите

 • Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 1 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 2 преузмите

 • Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019 Партија 2 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године Партија 2 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Партија 1 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Партија 2 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за четврти квартал 2019. године Партија 2 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године Партија 2 преузмите