Јавне набавке


138У18 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у Контроли летења Србије и Црне Горе SMA

​138/У/18 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у Контроли летења Србије и Црне Горе SMATSA доо и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству

 • Позив за подношење понуда преузмите

 • Конкурсна документација преузмите

 • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

 • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 01 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 02 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 03 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице-обустави поступка 04 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 05 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 06 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 07 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 08 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 09 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 10 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 11 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 12 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 13 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 14 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 15 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 16 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 17 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 18 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 19 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 20 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 21 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 22 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 23 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 24 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 25 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 26 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 27 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 28 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 29 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2018. године преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 30 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 31 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 32 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 33 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 34 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 35 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 36 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 37 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 38 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 39 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 40 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 41 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 42 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 43 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 44 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 45 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 46 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 47 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбеницеобустави поступка 48 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 49 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 50 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 51 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 52 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 53 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 54 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 55 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2019. године преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 56 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 57 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 58 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 59 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 60 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 61 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 62 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 63 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 64 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 65 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 66 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 67 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 68 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 69 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 70 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 71 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 72 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 73 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања њаруџбенице 74 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 75 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 76 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 77 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 78 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 79 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 80 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 81 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 82 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 83 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 84 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 85 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 86 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 87 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 88 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 89 преузмите

 • 138У19 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2019. године преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 90 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 91 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 92 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 93 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 94 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 95 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 96 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 97 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 98 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 99 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 100 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 101 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 102 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 103 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 104 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 105 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 106 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2019. године преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 107 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 108 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 109 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 110 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 111 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 112 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 113 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 114 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 115 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 116 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 117 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 118 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 119 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 120 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 121 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 122 преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2020. године преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 123 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 124 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 125 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 126 преузмите

 • Одлука о обустави поступка издавања наруџбенице 127 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 128 преузмите

 • Одлука о издавању наруџбенице 129 преузмите