Јавне набавке


116Д18 Tuner лиценца за Galaxy 5500 UPS и Galaxy 3500 UPS са припадајућим обукама

​116/Д/18 Tuner лиценца за Galaxy 5500 UPS и Galaxy 3500 UPS са припадајућим обукама

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о издатој наруџбеници преузмите

  • Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума преузмите