Јавне набавке


190У18 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења

​190/У/18 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка преузмите

  • Обавештење о обустави поступка Партија 2 преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 преузмите

  • Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1 преузмите