Јавне набавке


180У18 Ремонт мотора, базно одржавање авиона и система за калибражу у овлашћеном сервису

​180/У/18 Ремонт мотора, базно одржавање авиона и система за калибражу у овлашћеном сервису

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2019. године преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2019. године преузмите

  • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2019. године преузмите