Јавне набавке


200У18 Услуга координатора за безбедност и здравље на раду

​200/У/18 Услуга координатора за безбедност и здравље на раду

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 3 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите