Јавне набавке


193У18 Геодетске услуге

​193У18 Геодетске услуге​

  • Позив за подношење понуде преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 преузмите

  • Обавештење о обустави поступка Партија 2 преузмите

  • Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума П1 преузмите

  • Обавештење о закљученом појединачном уговору 2 из оквирног споразума П1 преузмите

  • Обавештење о закљученом појединачном уговору 3 из оквирног споразума П1 преузмите