Јавне набавке


221Д18 Microsoft лиценце

​221/Д/18 Microsoft лиценце

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Измена 1 конкурсне документације преузмите

  • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

  • Измена 2 конкурсне документације преузмите

  • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда преузмите

  • Појашњење конкурсне документације 2 преузмите

  • Измена 3 конкурсне документације преузмите

  • Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда преузмите

  • Појашњење конкурсне документације 3 преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019 преузмите

  • Обавештење о закљученим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године преузмите