Јавне набавке


221Д18 Microsoft лиценце

​221/Д/18 Microsoft лиценце

 • Позив за подношење понуда преузмите

 • Конкурсна документација преузмите

 • Измена 1 конкурсне документације преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

 • Измена 2 конкурсне документације преузмите

 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 2 преузмите

 • Измена 3 конкурсне документације преузмите

 • Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 3 преузмите

 • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

 • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

 • Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019 преузмите

 • Обавештење о закљученим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године преузмите

 • Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године преузмите