1. Име организације:

2. Које метеоролошке услуге SMATSA доо користите? (можете означити више од једне опције)
 

3. Колико често користите метеоролошке услуге SMATSA доо?4. Да ли Вам је метеоролошка услуга пружена кад год Вам је била потребна?


5. Да ли сте метеоролошку услугу добили у очекивано време?


6. Да ли је начин добијања метеоролошке услуге погодан за Вас као корисника?


7. Да ли је документација за лет коју сте добили била комплетна?8. Каква је сарадња са метеоролошким особљем SMATSA доо?Ако сте означили задовољавајућа или слаба, молимо наведите које су Вам основне примедбе.

9. Сумарна оцена метеоролошких услуга у SMATSA доо у овој години је:Ако сте означили задовољавајуће или слабе, молимо наведите које су Вам основне примедбе.

10. Уколико желите, наведите предлоге за побољшање метеоролошких услуга у SMATSA доо.