​Javne nabavke male vrednosti

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
81U20 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
16.7.2020. do 10:00
79D20 Nabavka ličnih zaštitnih sredstava Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
13.7.2020. do 10:00
65U20 Usluge procenitelja za rešavanje imovinskih odnosa u Srbiji i Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
13.7.2020. do 11:00
59U20 Usluge održavanja i popravke hidrocila i muljnih pumpi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
10.6.2020. do 11:00
51U20 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
10.6.2020. do 10:00
42D20 Materijal, pribor i prateća sredstva za motorna vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
12.6.2020. do 11:00
50D20 Rezervni delovi za aerodromsku mehanizaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.6.2020. do 11:00
11D20 Mrežna oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.6.2020. do 11:00
32D20 Pretplata za servisna pisma, biltene, direktive i stručnu publikaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.6.2020. do 11:00
57U20 Usluge distribucije pijaće vode putem cisterni za AKL Kraljevo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.5.2020. do 10:00
38U20 Usluge periodičnog pregleda uređaja za vazdušnu instalaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
25.5.2020. do 11:00
54U20 Montaža i sanacija antenskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.5.2020. do 13:00
44D20 Pneumatici Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.5.2020. do 11:00
29U20 Obuka za zaposlene SMATSA - obezbeđivanje u vazduhoplovstvu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
22.5.2020. do 10:00
3U20 Tehnički pregledi radio-stanica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
24.4.2020. do 12:00
31D20 Stručna literatura Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
2.6.2020. do 14:00
19U20 Usluge biološke zaštite aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
5.6.2020. do 11:00
20U20 Etaloniranje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka jn
12.3.2020. do 13:00
23U20 EX zaštita i baždarenje pumpi na automatima za avio benzin Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
9.3.2020. do 10:00
13U20 Usluge zaštite od NUS i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenom pojedinoačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
28.2.2020. do 10:00
9U20 Usluge kordinatora za bezbednost i zdrvlje na radu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
4.3.2020. do 11:00
14U20 Obuka za rad na visini Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.3.2020. do 10:00
5D20 Zakup aparata za vodu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.2.2020. do 10:00
1U20 Montaža i sanacija antenskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
18.2.2020. do 13:00
241U19 Usluga čišćenja snega na pristupnim putevima na TKC Rudnik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju Okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine
8.1.2020. do 10:00
239U19 Uklanjanje snega sa asfaltne poletno-sletne staze i manevarskih površina aerodroma-nabavka uree Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.1.2020. do 11:00
232U19 Izrada stručne analize i zapisnika o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
26.12.2019. do 10:00
236U19 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
23.12.2019. do 10:00
214U19 Održavanje aerodromskih vozila i mehanizacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Rešenje o ispravci odluke o dodeli ugovora
23.12.2019. do 12:00
220U19 Održavanje multifunkcijskih uređaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.12.2019. do 10:00
221D19 Nabavka službenih uniformi pilota instruktora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.12.2019. do 12:00
230U19 Usluga čišđenja snega na pristupnim putevima na TKC Rudnik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o osustavi postupka
4.12.2019. do 11:00
218R19 Zamena postojećih oznaka vertikalne signalizacije sa novim oznakama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.12.2019. do 11:00
223U19 Čišćenje rezervoara R1 za avio benzin Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2019. do 11:00
210U19 Izrada novog sajta i razvoj aplikativnih servisa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2019. do 10:00
222D19 Godišnja pretplata za ažuriranje GARMIN GPS kartica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.11.2019. do 10:00
207U19 Merenje ambijentalnog ekvivalenta jonizujućeg zračenja - Dozimetrijska kontrola Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.11.2019. do 12:00
209D19 Novogodišnji paketići za decu zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
12.11.2019. do 09:00
204R19 Čišćenje i sanacija terena za potrebe instalacije navigacionih uređaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
4.11.2019. do 13:00
196U19 Usluga čišćenja snega na pristupnim putevima TKC Rudnik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
4.11.2019. do 13:00
192U19 Obuka iz domena sigurnosti AST (Airside Safety Training) i ADT (Airside Driver Training) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
28.10.2019. do 10:00
194U19 Oglašavanje i javno objavljivanje oglasa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
22.10.2019. do 12:00
175D19 Građevinski, molerski i drugi materijal i oprema za potrebe održavanja objekata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.9.2019. do 11:00
174U19 Održavanje aerodromskih vozila i mehanizacije - Servis i popravka vatrogasnih vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.10.2019. do 12:00
164D19 Sredstva i potrošni materijal za održavanje higijene u objektima SMATSA na teritoriji Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.9.2019. do 12:00
169D19 Kancelarijska oprema-seckalica za papir Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.9.2019. do 11:00
162U19 Elektronsko arhiviranje dokumentacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.9.2019. do 10:00
179U19 Aktuarske usluge Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.9.2019. do 10:00
166D19 Oprema za održavanje objekata i magacinska oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora-obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
5.9.2019. do 10:00
142U19 Čišćenje rezervoara R1 za avio benzin Poziv za dostavljanje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi
Obaveštenje o obustavi postupka
2.9.2019. do 11:00
154R19 Radovi demontaže i montaže FANTONI pregrada u prizemlju objekta CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.8.2019. do 10:00
140D19 Nabavka letačke odeće Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.7.2019. do 13:30
97U19 Kursevi iz vazduhoplovnog engleskog jezika za kontrolore letenja 97/U/19 Poziv za podnošenje ponude
97/U/19 Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.7.2019. do 10:00
127R19 Obnova horizontalnih oznaka na PSS i drugim manevarskim površinama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
15.7.2019. do 09:00
115U19 Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
9.7.2019. do 11:00
130U19 Etaloniranje opreme za praćenje i merenje tehničkih uređaja i sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.7.2019. do 13:00
137D19 Nabavka ličnih zaštitnih sredstava Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.7.2019. do 10:00
135D19 Potrošni materijal za potrebe održavanja aerodroma, objekata, pisti, manevarskih, površina i instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.7.2019. do 11:00
138U19 Usluga popravke i održavanja ofset i grafičkih mašina Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
3.7.2019. do 12:00
129U19 Usluge održavanja i popravke hidrocila i muljnih pumpi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
27.6.2019. do 10:00
107U19 Obuka iz oblasti obračuna troškova za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (ANS usluge) Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
2.7.2019. do 10:00
100U19 Obuka za Modul 2 i Modul 18 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
25.6.2019. do 10:00
106D19 Nabavka letačke odeće Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
25.6.2019. do 13:30
101D19 Pretplata za servisna pisma, biltene, direktive i stručnu publikaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.6.2019. do 11:00
120U19 Nabavka tehničke vode na objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.6.2019. do 10:00
102D19 Nabavka potrošnog materijala za održavanje vazduhoplova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje 1 konkursne dokumentacije
Izmena 1 konkurse dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.6.2019. do 11:00
95U19 Usluge servisiranja i popravke mašina, aparata i opreme za održavanje čistoće i zelenih površina Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.6.2019. do 10:00
116U19 Dizajn i izrada korporativnih publikacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.6.2019. do 11:00
91D19 Nabavka maziva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.6.2019. do 11:00
108U19 Usluga popravke i održavanja ofset i grafičkih mašina Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
3.6.2019. do 09:00
109U19 Usluge razvijanja ofset ploča i štampanje vazduhoplovnih karata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
3.6.2019. do 10:00
94U19 Usluge procenitelja za rešavanje imovinskih odnosa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenomokvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
3.6.2019. do 11:00
86U19 Usluge balansiranja i finalnog merenja termotehničkih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.5.2019. do 11:00
98U19 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
27.5.2019. do 10:00
74D19 Potrošni materijal za potrebe održavanja aerodroma objekata pisti manevarskih površina i instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
27.5.2019. do 11:00
83D19 Sistem za dojavu i gašenje požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
21.5.2019. do 12:00
72R19 Zalivanje pukotina na stajnici za avione Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
21.5.2019. do 10:00
87U19 Usluga testiranja radi utvrđivanja nivoa znanja engleskog jezika kandidata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija Izmena1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.5.2019. do 10:00
70D19 Stručna literatura Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.5.2019. do 11:00
81U19 Usluge prevoženja otpada AKL Ponikve i AKL Kraljevo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
15.5.2019. do 11:00
59D19 Rezervni delovi za aerodromsku mehanizaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.5.2019. do 10:00
92U19 Nabavka tehničke vode na objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
6.5.2019. do 12:00
71U19 Biološka zaštita aerodroma (sokolar) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7.5.2019. do 11:00
68D19 Rezervoari za pretakanje goriva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.4.2019. do 10:00
38D19 Sintetičko penilo za gašenje požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.4.2019. do 10:00
54U19 Izrada dokumenata zaštite i spašavanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.4.2019. do 10:00
34D19 Samohodna motorna kosilica za travu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.4.2019. do 11:00
52U19 Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i menadžmenta životnom sredinom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Rešenje o ispravci odluke o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.4.2019. do 10:00
61D19 Peći na prirodan gas za grejanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.4.2019. do 12:00
58U19 EX zaštita na automatima za avio benzin Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.4.2019. do 10:00
48D19 Materijal, pribor i prateća sredstva za motorna vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.4.2019. do 11:30
57U19 Nabavka tehničke vode na objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi Partija 1
Obaveštenje o obustavi Partija 2
8.4.2019. do 10:00
45U19 Obuka za zaposlene SMATSA - protivpožarna zaštita Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
1.5.2019. do 10:00
27D19 Pneumatici Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.3.2019. do 10:00
17R19 Radovi na sanaciji krovova i spoljne stolarije objekata SAA Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
13.3.2019. do 10:00
16U19 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
12.3.2019. do 13:30
26U19 Usluge prevođenja tekstova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.3.2019. do 14:00
4U19 Urbanistička analiza mogućnosti korišćenja kompleksa SMATSA Vazduhoplovne akademije u Vršcu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.3.2019. do 10:00
9U19 Monitoring stanja u životnoj sredini Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.2.2019. do 10:00
1U19 Usluga prevođenja tekstova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
5.2.2019. do 11:00
236D18 Sredstva i potrošni materijal za održavanje pranje, čišćenje i higijenu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
17.12.2018. do 10:00
193U18 Geodetske usluge Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 2 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 3 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 4 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 5 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 6 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 7 iz okvirnog sporazuma P1
22.10.2018. do 13:00
200U18 Usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
16.10.2018. do 11:00
190U18 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
16.10.2018. do 13:00
172D18 Bravarski materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
3.9.2018. do 10:00
128D18 Bojleri, sanitarni uređaji i drugi rezervni materijal za vodovod, kanalizaciju i zalivne sisteme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
23.7.2018. do 14:00
109U18 Usluge razvijanja ofset ploča i štampanje vazduhoplovnih karata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
28.6.2018. do 10:00
24U18 Tehnički pregledi radio-stanica za determinaciju i fiksnih radio stanica radio-relejnih linkova na 38GHz Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
23.4.2018. do 10:00
19U18 Usluge zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 4 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 5 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 6 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 8 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7
8.3.2018. do 10:00
15U18 Dijagnostika povišenih vibracija na obrtnom mehanizmu radara Srpska Gora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.3.2018. do 11:00
5U18 Tehnički pregledi radio-stanica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
5.3.2018. do 10:00
95U17 Ispitivanje otpada Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine
Obaveštenje o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
10.7.2017. do 11:00