AerodromSadržaj METAR izveštaja
LYBEMETAR LYBE 261930Z 07004KT CAVOK 22/13 Q1014 NOSIG=
LYBTMETAR LYBT 261930Z 02003KT CAVOK 21/14 Q1014 NOSIG=
LYKVMETAR LYKV 261930Z 20003KT 120V240 CAVOK 20/12 Q1015 NOSIG=
LYNIMETAR LYNI 261930Z 09004KT 9999 FEW043 21/13 Q1015 NOSIG=
LYVRMETAR LYVR 261930Z 03003KT CAVOK 18/14 Q1014 NOSIG=
LYUZMETAR LYUZ 261930Z AUTO 22005KT 190V270 9999 -SHRA NSC 14/09 Q1018=
LYPGMETAR LYPG 261930Z 28005KT 9999 FEW040 SCT050 OVC100 19/13 Q1015 NOSIG=
LYTVMETAR LYTV 261930Z VRB02KT 9999 SCT060 16/15 Q1014=

Podaci učitani u: 2019-05-26 19:34:33 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Važna napomena: MET infоrmаciје nа оvim web strаnicаmа imајu infоrmаtivni kаrаktеr, nаmenjene su isključivo vаzduhоplоvnim kоrisnicima, nе smејu sе kоristiti zа bilо kоје kоmеrciјаlnе svrhе, i nе zаmеnjuјu dоkumеntаciјu zа lеt.