AerodromSadržaj METAR izveštaja
LYBEMETAR LYBE 100230Z 00000KT CAVOK 18/15 Q1017 NOSIG=
LYBTMETAR LYBT 100230Z 09001KT CAVOK 16/14 Q1017 NOSIG=
LYKVMETAR LYKV 100230Z 00000KT CAVOK 13/13 Q1018 NOSIG=
LYNIMETAR LYNI 100230Z VRB01KT CAVOK 13/13 Q1019 NOSIG=
LYVRMETAR LYVR 100230Z AUTO VRB02KT CAVOK 16/14 Q1017=
LYUZMETAR LYUZ 100230Z AUTO 00000KT CAVOK 14/11 Q1021=
LYPGMETAR LYPG 100230Z 32003KT 280V350 CAVOK 22/11 Q1015 NOSIG=
LYTVMETAR LYTV 100230Z VRB01KT CAVOK 14/12 Q1015=

Podaci učitani u: 2020-07-10 02:32:35 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Važna napomena: MET infоrmаciје nа оvim web strаnicаmа imајu infоrmаtivni kаrаktеr, nаmenjene su isključivo vаzduhоplоvnim kоrisnicima, nе smејu sе kоristiti zа bilо kоје kоmеrciјаlnе svrhе, i nе zаmеnjuјu dоkumеntаciјu zа lеt.