Bezbednost

Povećanjem obima vazdušnog saobraćaja iz godine u godinu, sistem kontrole letenja je suočen sa izazovom povećanja efikasnosti, uz održavanje visokog nivoa bezbednosti. Jedan od zadataka sistema kontrole letenja jeste da obezbedi sve neophodne uslove za maksimalnu slobodu kretanja učesnika u vazdušnom saobraćaju pod prihvatljivim ekonomskim uslovima, vodeći računa o zaštiti životne sredine, pri tom ispunjavajući sve bezbednosne zahteve.

Dinamičan i složen sistem se zasniva na sprezi ljudi, tehničkih sistema i striktnih pravila, koja omogućava pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi na bezbedan, redovan i efikasan način.

U nastojanju da sa trendom porasta vazdušnog saobraćaja unapredi i kvalitet pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi, SMATSA doo posvećuje značajnu pažnju povećanju bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti, uz stalno praćenje i zadovoljenje zahteva svojih korisnika.

Povećanje obima vazdušnog saobraćaja kao i razvoj opreme i tehnologije, uslovili su potrebu za konstantnim unapređenjem bezbednosti, u skladu sa najvišim standardima i preporučenom praksom. Na osnovu sprovedene provere bezbednosne zrelosti, od strane EUROCONTROL/CANSO, koja se sprovodi jednom godišnje, SMATSA doo se pozicionirala u sam evropski vrh.

Sledeći osnovne principe bezbednosti, SMATSA doo primenjuje odgovarajući Sistem upravljanja bezbednošću kako bi se obezbedilo bolje razumevanje, prihvatanje i primena visokih standarda bezbednosti vazdušnog saobraćaja kroz:

 

 • Politiku bezbednosti SMATSA doo

 

Politika bezbednosti formalno obavezuje da će SMATSA doo poslovima unapređenja bezbednosti vazdušnog saobraćaja posvetiti najveći mogući prioritet, iznad i van svih uticaja i pritisaka, težeći da uspostavi adekvatan balans između bezbednosti, efikasnosti, kapaciteta i troškova pružanja usluga. Politika bezbednosti SMATSA doo deklariše svoju obavezu da će poslovi bezbednosti biti njen prioritet.

 

 • Politika kulture poverenja (Just Culture)

 

Politikom kulture poverenja definiše se posvećenost SMATSA doo konstantnom poboljšanju bezbednosti kroz razvoj poverenja kojim se zaposleni ohrabruju i motivišu za dostavljanje informacija, koje imaju ili mogu imati uticaja na bezbednost vazdušnog saobraćaja, bez straha da će biti nepravedno tretirani i/ili da će se protiv njih preduzimati kaznene mere, ali u kojoj je takođe jasno povučena granica između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja/delovanja. Kultura poverenja je segment bezbednosne kulture i ima za cilj pribavljanje informacija o svim događajima koji mogu uticati na bezbednost vazdušnog saobraćaja. Stečena znanja i saznanja moraju biti iskorišćena za sprečavanje i izbegavanje ponavljanja istih postupaka, propusta i grešaka.

 

 • Sistem upravljanja bezbednošću - SMS (Safety Management System)

 

Kroz koncepte upravljanja bezbednošću prikazani su osnovni koncepti na kojima se bazira upravljanje bezbednošću. Kroz Bezbednosna dostignuća, Bezbednosne garancije i Unapređenje bezbednosti predstavljeni su osnovni zahtevi i principi za uspostavljanje Sistema upravljanja bezbednošću, kao i sredstva i načini za njihovo ostvarivanje. Ispunjavanjem zahteva i principa za uspostavljanje Sistema upravljanja bezbednošću minimizira se ili potpuno otklanja uticaj SMATSA doo u neželjenom događaju.

 

 • Procena i umanjenje posledica rizika u ATM (Risk Assessment and Mitigation)

 

 Procena i umanjenje posledica rizika u ATM imaju za cilj pravovremeno uočavanje potencijalnih rizika, procenu njihovog uticaja na pružanje usluga i preduzimanje adekvatnih mera za eliminisanje ili umanjenje posledica identifikovanog rizika.

 

 

 • Bezbednosni indikatori (Safety Indicators/Safety Performance Indicators)

 

Uspostavljem procedura nadzora bezbednosnih indikatora, bezbednosnih ciljeva i bezbednosnih zahteva u SMATSA doo, postupak njihovog praćenja, analiziranja podataka i ukoliko je potrebno preduzimanja neophodnih mera. Bezbednosne indikatore i njihove dozvoljene vrednosti definisale su na nacionalnom nivou Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore.

 

 

 • Bezbednosna kultura (Safety culture)

 

Bezbednosna kultura je proizvod individualnih i grupnih vrednosti, stručnosti i obrazaca ponašanja koji karakterišu posvećenost, stil i znanje usmereno ka „zdravoj atmosferi“ u organizaciji i upravljanju bezbednošću.

http://www.smatsa.rs/Pics/saf2.jpg               

 

Pet ključnih komponenti Bezbednosne kulture su:

 • Kultura prijavljivanja (Rеporting culture)
 • Kultura poverenja (Just culture)
 • Prilagodljiva kultura (Flexible culture)
 • Kultura učenja (Learning culture)
 • Kultura informisanja (Informed culture)