​Javne nabavke

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
69U20 Tehnička podrška u održavanju ARTAS, SDDS-NG i AFTN-AMHS sistema u vangarantnom periodu Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20.8.2020. do 10:00
71D20 Nabavka električne energije za Crnu Goru Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20.8.2020. do 10:00
34D20 Rezervni delovi za flotu - S172, S310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
7.8.2020. do 10:00
70D20 Elektroenergetski kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
6.8.2020. do 10:00
61U20 Usluge održavanja liftova, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
22.7.2020. do 10:00
60U20 Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme u objektima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
20.7.2020. do 10:00
63U20 Servis i popravka protivpožarnih sistema i opreme u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.7.2020. do 11:00
62U20 Usluge mobilne telefonije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.7.2020. do 10:00
46D20 Softver i licence, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora
1.7.2020. do 10:00
58U20 Čuvanje radionavigacionih uređaja - radio farova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 6
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 13
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 14
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 20
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 21
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 22
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 15
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 19
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
29.6.2020. do 09:00
55U20 Usluga održavanja programa za osnovna sredstva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.6.2020. do 10:00
43U20 Usluge prevoza zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.6.2020. do 10:00
39D20 Zamena meteoroloških instrumenata sa živom automatskim instrumentima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
19.6.2020. do 10:00
53U20 Održavanje termoenergetskih instalacija i sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.6.2020. do 10:00
40D20 Rezervni delovi i potrošni materijal za dizel električne agregate Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
4.6.2020. do 10:00
56U20 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 56U20
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 56U20
29.5.2020. do 10:00
49D20 Gorivo za dizel električne agregate Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
25.5.2020. do 10:00
52D20 Nabavka mlaznog goriva u Srbiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.5.2020. do 10:00
28U20 Osiguranje licenci kontrolora letenja i pilota Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Rešenje o usvajanju Zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.4.2020. do 10:00
33D20 Nabavka i instalacija rashladnih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
11.5.2020. do 10:00
30D20 Nabavka i instalacija dobara u oblasti elektroenergetike - ciklus VII Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.5.2020. do 10:00
37D20 Časopisi, stručna literatura i publikacije CEKOS Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.4.2020. do 10:00
26D20 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elektroenergetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom
5.5.2020. do 10:00
25U20 Osiguranje vazduhoplova za obuku u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.4.2020. do 10:00
35U20 Popravka sonde vatmetra Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
6.5.2020. do 10:00
12D20 Klima split uređaji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
25.5.2020. do 11:00
7D20 Računarska i štamparska oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 4 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 5 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 3 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka Partija 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 3
Odluka o dodeli ugovora Partija 1 i Partija 2
Odluka o dopuni odluke o dodeli ugovora
1.7.2020. do 12:00
22U20 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
29.4.2020. do 10:00
10U20 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - obusavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
18.5.2020. do 10:00
18R20 Bravarski radovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
24.4.2020. do 10:00
234D19 Nabavka hardvera i akvizicionog softvera automatske meteorološke stanice u AKL-CKL Beograd Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.1.2020. do 10:00
8D20 Sistem za dojavu i gašenje požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
21.5.2020. do 10:00
6D20 Kartični sistem kontrole pristupa u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 knkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
1.6.2020. do 11:00
231D19 Nabavka i instalacija NDB Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.1.2020. do 10:00
4U20 Izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju operativne sale Centra kontrole letenja Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
26.5.2020. do 10:00
2D20 Ulja i maziva za radarske i energetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2020. godine
26.2.2020. do 10:00
240U19 Servis i popravka elektroenergetske infrastrukture Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.2.2020. do 11:00
238D19 Nabavka električne energije za objekte SMATSA doo u Srbiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.2.2020. do 10:00
235U19 Revizija motora Continental TSIO-520-BB (10B) za Cessna 310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
29.1.2020. do 10:00
237U19 Obuka iz oblasti obračuna troškova za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (ANS usluge) Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovru
20.1.2020. do 09:30
216U19 Izrada plana detaljne regulacije za lokaciju Predajni centar Rudnik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.1.2020. do 10:00
229U19 Stručni nadzor za izgradnju aneksa zgrade CKL Beograd sa tornjem AKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 229U19
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.1.2020. do 10:00
219U19 Usluge održavanja PKI infrastrukture Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.1.2020. do 10:00
215D19 Nabavka elemenata za zaštitu od sunca Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Odluka o izmeni ugovora Partija 1
Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
5.12.2019. do 10:00
228U19 Konsultanste usluge za uvođenje sistema za upravljanje IT bezbedošću Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
6.1.2020. do 10:00
213U19 Usluge popravke i održavanja motornih vozila, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
30.12.2019. do 10:00
233D19 Nabavka nove verzije softverskog alata za konstruisanje procedura instrumentalnog letenja Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.12.2019. do 13:00
226U19 Usluga izrade tehničke dokumentacije za adaptaciju objekta za smeštaj kandidata na obuci u SAA Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka 2 o izmeni ugovora
8.1.2020. do 13:00
212D19 Unapređenje softvera za javne nabavke Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
10.12.2019. do 09:30
225U19 Revizija elise Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.12.2019. do 10:00
224U19 Usluga kalibraže,opreme, alata, NDT inspekcije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.12.2019. do 11:00
227U19 Usluga popravke sistema za odvod kondenzata sistema klimatizacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
20.12.2019. do 10:00
217D19 Magacinska oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.12.2019. do 10:00
206D19 Softver za knjiženje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.12.2019. do 10:00
198D19 Informacioni sistem Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2019. do 10:00
208U19 Izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju Operativne sale CKL Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
6.12.2019. do 10:00
200U19 Usluga održavanja i popravke gasnih kotlova i peći, sa pripadajućom gasnom instalacijom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.12.2019. do 11:00
191U19 Održavanje i sanacija kablovske infrastrukture na teritoriji Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.12.2019. do 09:00
205D19 Rezervni delovi za sistem za detekciju električnih pražnjenja u atmosferi LINET Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.11.2019. do 13:00
211U19 Tehnička podrška u održavanju VHF-UHF radio sistema u postgarantnom roku Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2019. do 09:30
201U19 Konsultantske usluge računovođe Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.12.2019. do 10:00
188U19 Tehnička podrška u održavanju sistema VCS, DIVOS 3 Log i TRS u postgarantnom roku Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.11.2019. do 09:30
197D19 Rezervni delovi za simulator, po partijama Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora-obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4
25.11.2019. do 10:00
199D19 Nabavka rezervnih delova za sistem jednosmernog napajanja ALPHA CORDEX Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.11.2019. do 10:00
203D19 Korporativni pokloni - reklamni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.11.2019. do 11:00
195U19 Usluga javne mobilne telekomunikacione mreže GPRS VPN Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.11.2019. do 10:00
190D19 Nabavka protivpožarnih vrata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.11.2019. do 11:00
202U19 Štamparske usluge Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.11.2019. do 09:00
184U19 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva u Beogradu i Kraljevu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
6.11.2019. do 10:00
193U19 Usluga računovodstvenog konsaltinga Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.11.2019. do 10:00
189U19 Pozicioniranje i tehnička podrška za smeštaj aviona na aerodromu Nikola Tesla Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.11.2019. do 10:00
182R19 Izrada antenskog sistema za novu NDB lokaciju na severu Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.11.2019. do 10:00
183U19 Usluga održavanja softvera za javne nabavke i nabavka dodatnih korisničkih licenci Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.10.2019. do 10:00
160U19 Tehnička podrška u održavanju sistema za detekciju električnog pražnjenja u atmosferi u postgarantnom periodu Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.10.2019. do 12:00
187U19 Tehnička podrška u održavanju sistema MESSIR Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o izmeni roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
1.11.2019. do 09:30
156D19 Računarska oprema Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija Izmena 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.10.2019. do 10:00
186D19 Nabavka i instalacija rashladnih sistema promenljivog rashladnog protoka Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.10.2019. do 13:00
181D19 Nabavka i instalacija dobara u oblasti elektroenergetike Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.10.2019. do 12:00
176R19 Rekonstrukcija trafostanica, elektroenergetskih postrojenja i objekata - lokacija Koviona Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.10.2019. do 10:00
173U19 Tehnička podrška u održavanju servera aerodromskih DIVOS 3 Log sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.10.2019. do 13:00
167D19 Nabavka proširenja sistema za nadzor elektroenergetskih uređaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.10.2019. do 10:00
171D19 Implementacija SOC(Security Operation Centar) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.10.2019. do 10:00
170U19 Revizija avio komponenti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.10.2019. do 11:00
185U19 Usluge osiguranja, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
14.10.2019. do 10:00
180D19 Računarska oprema Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.9.2019. do 10:00
168D19 Rezervni delovi za centralni sistem za nadzor i upravljanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.10.2019. do 12:00
152D19 Nabavka i instalacija NDB sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o obustavi postupka
21.10.2019. do 10:00
177D19 Nabavka novog sistema pokretnih kamera na lokaciji TKC Kopaonik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.9.2019. do 10:00
143U19 Usluga podrške i održavanja ATM Fallback FASOS sistema Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.9.2019. do 09:30
149D19 Nabavka hardvera i akvizicionog softvera automatske meteorološke stanice u AKL-CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
11.10.2019. do 10:00
150D19 Nabavka nove verzije softverskog alata za konstruisanje procedura instrumentalnog letenja Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
17.10.2019. do 09:30
178U19 Čuvari radio navigacionih uređaja-radio farova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.8.2019. do 09:00
165D19 Nabavka i instalacija video zida i prezentaciona oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora
Izmena i dopuna odluke o dodeli ugovora za Partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
25.9.2019. do 11:00
144U19 Tehnička podrška u održavanju VHF-UHF radio sistema u postgarantnom roku Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
19.9.2019. do 09:30
151D19 Nabavka električne energije za objekte SMATSA doo u Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.9.2019. do 10:00
159D19 Rezervni delovi za anemometre sistema MIDAS IV Vaisala Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
9.9.2019. do 14:00
157D19 Nabavka novog sistema za IP video nadzor u AKL Kraljevo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.9.2019. do 11:00
172U19 Tehnička podrška tokom održavanja elektroenergetskih kablova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2020. godine
13.9.2019. do 12:00
163D19 Goriva za motorna vozila, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
13.9.2019. do 10:00
161U19 Telco usluge internet, domen hostinga i L3VPN Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju rok za podnošenje ponuda Partija 2
Obaveštenje 2 o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Partija 3
Izmena 4 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda Partija 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora Partija 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Izmena 5 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 3 o produženju roka za podnošenje ponuda Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Odluka o dodeli ugovora Partija 2 i Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
18.9.2019. do 10:00
155D19 Nabavka elemenata za zaštitu od sunca Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
9.9.2019. do 11:00
158D19 Nabavka kancelarijskog nameštaja za opremanje objekata SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.9.2019. do 10:00
145U19 Usluga vanrednog sevisa i popravka sistema za gašenje požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.9.2019. do 10:00
148R19 Investiciono održavanje meteo stanice na aerodromu Batajnica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
22.8.2019. do 10:00
153D19 Licence softvera za serversku virtualnu infrastrukturu Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.7.2019. do 10:00
146D19 Sistem za dojavu i gašenje požara Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.8.2019. do 12:00
139U19 Usluga održavanja i popravke gasnih kotlova i peći sa pripadajućom gasnom instalacijom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
19.8.2019. do 11:00
147U19 Elektronske komunikacione usluge u domaćem saobraćaju teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.8.2019. do 10:00
141R19 Pripremni radovi za instalaciju automatske meteorološke stanice u AKL-CKL Beograd Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
16.8.2019. do 10:00
124U19 Usluga IP konektivnosti, teritorija Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.8.2019. do 10:00
121D19 Rezervni delovi za telekomunikacione sisteme Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
12.8.2019. do 13:00
133D19 Sistem panoramskih kamera Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.8.2019. do 10:00
126R19 Radovi na sanaciji sistema za odvođenje i prečišćavanje fekalne kanalizacije Aerodroma Vršac Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje pouda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
9.8.2019. do 10:00
136U19 Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju TK i EE infrastrukture za potrebe povezivanja objekata u zoni Aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.8.2019. do 10:00
118D19 ETP licenca - EUROCONTROL BASIC paketi za osnovnu obuku Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.7.2019. do 09:30
114D19 Računarska oprema i rezervni delovi za računarsku opremu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Odluka o dodeli ugovora Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
24.7.2019. do 10:00
105D19 Rezervni delovi za navigacione sisteme Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 1 Konkursne dokumnetacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
23.8.2019. do 10:00
125D19 Motorna vozila, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
22.7.2019. do 10:00
132D19 Nadogradnja sistema za kalibražu Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.7.2019. do 10:00
96D19 Softverski alati za planiranje sektorizacije sa prognozom saobraćaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
96D19 Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
17.7.2019. do 10:00
123U19 Usluga podrške i održavanja TopSky-ATC sistema Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
4.7.2019. do 09:30
104U19 Tehnička podrška u održavanju sistema MESSIR Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
15.7.2019. do 09:30
112D19 Softver za servisiranje uređaja za neprekidno napajanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
15.7.2019. do 10:00
134U19 Usluge popravke i održavanja motornih vozila marke PEUGEOT Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.7.2019. do 11:00
99U19 Održavanje i unapređenje softvera - baze za upravljanje otpadom Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.6.2019. do 10:00
131R19 Radovi na zameni dotrajalih gasnih kotlova i prateće instalacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
11.7.2019. do 11:00
122U19 Servis i popravka konferencijskog i audio - video prezentacionog sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.7.2019. do 10:00
128D19 Rezervni delovi za DataStorage, diskovi i ostalo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.7.2019. do 10:00
110D19 Rezervni delovi i potrošni materijal za mrežnu opremu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
5.7.2019. do 11:00
113D19 Nabavka elemenata za zaštitu od sunca Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
4.7.2019. do 11:00
103U19 Popravka kliznih hangarskih vrata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.7.2019. do 10:00
119U19 Čuvanje radi navigacionih uređaja - radio farova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
1.7.2019. do 09:00
117R19 Pripremni radovi za instalaciju automatske meteorološke stanice u AKL-CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
26.6.2019. do 10:00
85U19 Ispitivanje električnih instalacija na teritoriji Srbije i Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
26.6.2019. do 11:00
111U19 Usluga revizije tehničke dokumentacije za izgradnju objekta i potrebne infrastrukture za RS Vrsuta Poziv za ponošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
24.6.2019. do 10:00
44U19 Usluga projektantskog nadzora za radove na izgradnji aneksa zgrade CKL Beograd sa tornjem AKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.6.2019. do 09:00
90D19 Licence Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
14.6.2019. do 10:00
84D19 Računarska mreža, nabavka opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursnenj dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.6.2019. do 12:00
66U19 Tehnička podrška tokom održavanja elektroenergetskih kablova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
12.6.2019. do 10:00
82U19 Usluge održavanja liftova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
10.6.2019. do 10:00
77R19 Pripremni radovi na lokacijama i postavljanje kontejnera za potrebe instalacije NDB uređaja u Srbiji i Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Partija 1
Odluka o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje 2 o podnetom zahtevu za zaštitu prava Partija 1
Odluka o dodeli ugovora Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Odluka o izmeni ugovora Partija 2
Odluka o izmeni ugovora Partija 1
Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
18.6.2019. do 10:00
93D19 Rezervni delovi za dizel električne agregate Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.6.2019. do 10:00
73U19 Revizija i ispitivanje trafostanica na teritoriji Srbije i Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
10.6.2019. do 13:00
80D19 Elektroenergetski instrumenti i oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7.6.2019. do 11:00
79U19 Usluga popravke i održavanja mašinskih instalacija i sistema Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
6.6.2019. do 14:00
60D19 Nadogradnja instrumenata za analizu signala navigacionih, telekomunikacionih i radarskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.5.2019. do 10:00
88R19 Radovi na zaštiti od prodora vode u objekat AKL Tivat i sanacija od posledica prodora vode Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izemni ugovora
27.5.2019. do 11:00
89D19 Toneri i riboni Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.5.2019. do 10:00
51U19 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
51/U/19 Obavnjštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
22.5.2019. do 10:00
78U19 Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za sisteme za dojavu i gašenje požara u TKC Kopaonik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.5.2019. do 13:00
53D19 Nabavka uređaja za klimatizaciju i grejanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
16.5.2019. do 11:00
55R19 Investiciono održavanje meteo stanice na aerodromu Batajnica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o ovustavi postupka
21.5.2019. do 10:00
67D19 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
13.5.2019. do 11:00
76D19 Kartični sistem kontrole pristupa u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.5.2019. do 14:00
75D19 Rezervni delovi za uređaje iz oblasti energetike Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.5.2019. do 10:00
69D19 Nabavka video nadzora za objekte SMATSA doo sa instalacijom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkurne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
13.5.2019. do 10:00
62D19 Rezervni delovi za sistem svetlosnog obeležavanja manevarskih površina aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.5.2019. do 10:00
56D19 SAUTER programski paketi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.5.2019. do 10:00
39D19 Štamparska oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.5.2019. do 11:30
49U19 Usluga dobrov. zdrav. osiguranja zaposlenih i putno zdrav. osiguranje za služ. putovanja zaposlenih u inostranstvo Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
9.5.2019. do 10:00
50U19 Usluga održavanja i pranja kamenih površina u parteru CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.5.2019. do 11:00
63D19 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma
8.5.2019. do 12:00
37D19 Nameštaj Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.5.2019. do 10:00
46U19 Usluge popravke i održavanja motornih vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora-obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
6.5.2019. do 10:00
40U19 Usluge ispitivanja uslova radne okoline i sredstava za rad Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.5.2019. do 10:00
35D19 Rezervni delovi za flotu - S172, S310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Odluka o izdavanju narudžbenice
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 02
Obaveštenje o zaključenim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 03
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 04
Odluka o izdavanju narudžbenice 05
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma
6.5.2019. do 10:00
64R19 Radovi na zameni svih zateznih sajli NDB TAZ i NDB RO i radovi na farbanju zaštitne drvene ograde na lokaciji Rx centa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.5.2019. do 11:00
42U19 Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju TK i EE infrastrukture za potrebe povezivanja objekata u zoni Aerodroma N T Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
6.5.2019. do 13:00
43R19 Sanacija ZRNS objekata, METEO stanice AKL Beograd i VOR-DME BEO Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.5.2019. do 10:00
65D19 Rezervni delovi za centralni sistem za nadzor i upravljanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
3.5.2019. do 10:00
22U19 Usluga održavanja softvera za računovodstvo Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.4.2019. do 10:00
28U19 Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Upravne zgrade SMATSA doo Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka 2 o izmeni ugovora
30.4.2019. do 10:00
33R19 Radovi na sanaciji sistema za odvođenje i prečišćavanje fekalne kanalizacije Aerodroma Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
24.4.2019. do 10:00
41D19 Nabavka elemenata za zaštitu od sunca Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
22.4.2019. do 13:30
29U19 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
22.4.2019. do 00:00
36U19 Revizija elisa za avione Cessna 172 i Cessna 310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
22.4.2019. do 10:00
47U19 Defektaža avio komponenti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.4.2019. do 11:00
31R19 Bravarski radovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
22.4.2019. do 13:00
30R19 Staklorezački radovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma Partija 1
18.4.2019. do 10:00
13D19 Potrošni i instalacioni materijal za održavanje elektroenergetskih uređaja i sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 4 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 5 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
15.4.2019. do 11:00
25U19 Popravka komponenti multipleksne opreme 1511MAX Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.4.2019. do 10:00
12U19 Usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta i potrebne infrastrukture za RS Vrsuta Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka 2 o izmeni ugovora
Odluka 3 o izmeni ugovora
8.4.2019. do 10:00
23U19 Usluge špediterskih agencija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.4.2019. do 13:00
19U19 Usluga tehničkog pregleda objekta Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumenatacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka 2 o izmeni ugovora
Odluka 3 o izmeni ugovora
Odluka 4 o izmeni ugovora
3.4.2019. do 11:00
14R19 Pripremni radovi za instalaciju VDF sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
1.4.2019. do 11:00
15U19 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture za potrebe novih sistema u tornju AKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.4.2019. do 14:00
21U19 Održavanje i sanacija kablovske infrastrukture na teritoriji Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.3.2019. do 10:00
24D19 Sijalice i svetiljke Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine
29.3.2019. do 13:00
10U19 Usluga revizije finansijskih izveštaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
25.3.2019. do 10:00
20D19 Časopisi, stručna literatura i publikacije - CEKOS Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.3.2019. do 10:00
11R19 Radovi na zaštiti od prodora vode u objekat AKL Tivat i sanacija od posledica prodora vode Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
20.3.2019. do 10:00
8U19 Čuvanje radio navigacionih uređaja - radio farova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 5
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 6
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija 7
11.3.2019. do 09:00
18D19 Nabavka EE uređaja za tranziciju Step 1.2.1 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.3.2019. do 10:00
6U19 Nabavka usluge izrade i ažuriranja studije obračuna `Weighted Average Cost of Capital` (WACC) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.3.2019. do 11:00
7D19 Nabavka električne energije za objekte SMATSA doo u Srbiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7.3.2019. do 10:00
3U19 Usluga IP konektivnosti, teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenim ugovorima iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
4.3.2019. do 13:00
2U19 Elektronske komunikacione usluge u međunarodnom saobraćaju, teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.3.2019. do 10:00
5D19 Zaprečna svetla za anemometre i antenske sisteme navigacionih uređaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.2.2019. do 10:00
221D18 Microsoft licence Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019
Obaveštenje o zaključenim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine
3.12.2018. do 10:00
180U18 Remont motora, bazno održavanje aviona i sistema za kalibražu u ovlašćenom servisu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine
180U18 Kvartalno obaveštenje o zaključenim ugovorima
31.10.2018. do 10:00
150U18 Izrada telekomunikacionih projekata za potrebe pribavljanja dozvola za korišćenje radio frekvencija Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija Izmena 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 2
Odluka o izmeni pojedinačnog ugovora 2 iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 3
19.9.2018. do 10:00
116D18 Tuner licenca za Galaxy 5500 UPS i Galaxy 3500 UPS sa pripadajućim obukama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
27.8.2018. do 10:00
138U18 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 01
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 02
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 03
Odluka o izdavanju narudžbenice-obustavi postupka 04
Odluka o izdavanju narudžbenice 05
Odluka o izdavanju narudžbenice 06
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 07
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 08
Odluka o izdavanju narudžbenice 09
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 10
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 11
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 12
Odluka o izdavanju narudžbenice 13
Odluka o izdavanju narudžbenice 14
Odluka o izdavanju narudžbenice 15
Odluka o izdavanju narudžbenice 16
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 17
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 18
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 19
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 20
Odluka o izdavanju narudžbenice 21
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 22
Odluka o izdavanju narudžbenice 23
Odluka o izdavanju narudžbenice 24
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 25
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 26
Odluka o izdavanju narudžbenice 27
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 28
Odluka o izdavanju narudžbenice 29
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2018. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 30
Odluka o izdavanju narudžbenice 31
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 32
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 33
Odluka o izdavanju narudžbenice 34
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 35
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 36
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 37
Odluka o izdavanju narudžbenice 38
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 39
Odluka o izdavanju narudžbenice 40
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 41
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 42
Odluka o izdavanju narudžbenice 43
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 44
Odluka o izdavanju narudžbenice 45
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 46
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 47
Odluka o izdavanju narudžbeniceobustavi postupka 48
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 49
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 50
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 51
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 52
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 53
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 54
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 55
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 56
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 57
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 58
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 59
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 60
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 61
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 62
Odluka o izdavanju narudžbenice 63
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 64
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 65
Odluka o izdavanju narudžbenice 66
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 67
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 68
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 69
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 70
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 71
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 72
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 73
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja njarudžbenice 74
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 75
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 76
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 77
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 78
Odluka o izdavanju narudžbenice 79
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 80
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 81
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 82
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 83
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 84
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 85
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 86
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 87
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 88
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 89
138U19 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 90
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 91
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 92
Odluka o izdavanju narudžbenice 93
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 94
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 95
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 96
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 97
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 98
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 99
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 100
Odluka o izdavanju narudžbenice 101
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 102
Odluka o izdavanju narudžbenice 103
Odluka o izdavanju narudžbenice 104
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 105
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 106
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 107
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 108
Odluka o izdavanju narudžbenice 109
Odluka o izdavanju narudžbenice 110
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 111
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 112
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 113
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 114
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 115
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 116
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 117
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 118
Odluka o izdavanju narudžbenice 119
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 120
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 121
Odluka o izdavanju narudžbenice 122
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2020. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 123
Odluka o izdavanju narudžbenice 124
13.8.2018. do 13:00
60D18 Ulja i maziva za radarske i energetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
11.7.2018. do 11:00
82D18 Kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 1
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 2
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019 Partija 2
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine Partija 2
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine Partija 1
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine Partija 2
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine Partija 2
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine Partija 2
21.6.2018. do 10:00
49D18 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elektroenergetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2018. godine
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019
Obaveštenje o zaključenim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine
30.5.2018. do 10:00
23D18 Elektroenergetski kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
14.5.2018. do 11:00
199U17 Usluge održavanja aktivne mrežne opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 4 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 5 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 6 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
29.1.2018. do 10:00
115U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma
6.9.2017. do 10:00
54U17 Usluga podrške tokom održavanja EE kablova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
12.6.2017. do 11:00
37U17 Usluge zakupa fiksne elektronske komunikacione mreže za potrebe IP konektivnosti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.6.2017. do 10:00
31U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 i 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 2
Obaveštenje 1 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 3
14.6.2017. do 15:00
44D17 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom OS, P2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 2
Obaveštenje 4 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
7.6.2017. do 13:00
25D17 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveeštenje o zaključenom OS P1
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 2
Obaveštenje 4 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
24.5.2017. do 13:00
Aneksi ugovora iz prethodnih godina 214/R/15 Odluka o izmeni ugovora
249/R/15 Odluka o izmeni ugovora
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora
215/R/15 Odluka o izmeni ugovora
145/R/15 Odluka o izmeni ugovora
240/R/15 Odluka o izmeni ugovora
233/D/15 Odluka o izmeni ugovora
222/R/15 Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 267R15
242/R/15 Odluka o izmeni ugovora
252/R/15 Odluka o izmeni ugovora
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 4
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
244/R/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4
149/U/15 Odluka o izmeni ugovora
255/D/15 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
148/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
145/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
160/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241/U/16 Odluka o izmeni ugovora
265/R/15 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
225/U/16 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2
255/D/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
231/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241U16 Odluka o izmeni ugovora 2
251U16 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/R/16 Odluka o izmeni ugovora
166/R/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2
251/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
145/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
125/U/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 2
204/U/15 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
128/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 26R17
72/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora
110/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 1
23/U/17 Odluka 2 o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 3 o izmeni ugovora
24/U/17 Odluka o izmeni ugovora
153/R/17 Odluka o izmeni ugovora
67/R/16 Odluka o izmeni ugovora
103/R/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
23U17 Odluka o izmeni ugovora 4
204/U/15 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 1
5/D/17 Odluka o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 5 o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 6 o izmeni ugovora
93/R/16 Odluka o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 7 o izmeni ugovora
167/U/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 4
23/U/17 Odluka 8 o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 9 o izmeni ugovora
214/U/18 Odluka o izmeni ugovora
175U18 Odluka o izmeni ugovora broj 3
37U18 Odluka o izmeni ugovora
103/R/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
174/R/18 Odluka o izmeni ugovora
81/U/18 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
237/U/18 Odluka o izmeni ugovora
170/R/18 Odluka o izmeni ugovora
103/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
175/U/18 Odluka o izmeni ugovora broj 4
202/U/18 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
173/D/16 Odluka o izmeni ugovora
210/R/18 Odluka o izmeni ugovora
103/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
189/D/18 Odluka 2 o izmeni ugovora
167/U/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4
237/U/18 Odluka 2 o izmeni ugovora
210/R/18 Odluka 2 o izmeni ugovora
31.12.2019. do 00:00