​Javne nabavke

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
111U19 Usluga revizije tehničke dokumentacije za izgradnju objekta i potrebne infrastrukture za RS Vrsuta Poziv za ponošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
24.6.2019. do 10:00
44U19 Usluga projektantskog nadzora za radove na izgradnji aneksa zgrade CKL Beograd sa tornjem AKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
24.6.2019. do 09:00
90D19 Licence Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
13.6.2019. do 10:00
84D19 Računarska mreža, nabavka opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
13.6.2019. do 12:00
66U19 Tehnička podrška tokom održavanja elektroenergetskih kablova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
12.6.2019. do 10:00
82U19 Usluge održavanja liftova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
10.6.2019. do 10:00
77R19 Pripremni radovi na lokacijama i postavljanje kontejnera za potrebe instalacije NDB uređaja u Srbiji i Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
10.6.2019. do 10:00
93D19 Rezervni delovi za dizel električne agregate Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
10.6.2019. do 10:00
73U19 Revizija i ispitivanje trafostanica na teritoriji Srbije i Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
10.6.2019. do 13:00
80D19 Elektroenergetski instrumenti i oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
7.6.2019. do 11:00
79U19 Usluga popravke i održavanja mašinskih instalacija i sistema Poziv
Konkursna dokumentacija
6.6.2019. do 14:00
60D19 Nadogradnja instrumenata za analizu signala navigacionih, telekomunikacionih i radarskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacija
27.5.2019. do 10:00
88R19 Radovi na zaštiti od prodora vode u objekat AKL Tivat i sanacija od posledica prodora vode Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
27.5.2019. do 11:00
89D19 Toneri i riboni Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
24.5.2019. do 10:00
51U19 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
22.5.2019. do 10:00
78U19 Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za sisteme za dojavu i gašenje požara u TKC Kopaonik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
22.5.2019. do 13:00
53D19 Nabavka uređaja za klimatizaciju i grejanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
16.5.2019. do 11:00
55R19 Investiciono održavanje meteo stanice na aerodromu Batajnica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
21.5.2019. do 10:00
67D19 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
13.5.2019. do 11:00
76D19 Kartični sistem kontrole pristupa u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.5.2019. do 14:00
75D19 Rezervni delovi za uređaje iz oblasti energetike Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
13.5.2019. do 10:00
69D19 Nabavka video nadzora za objekte SMATSA doo sa instalacijom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkurne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
13.5.2019. do 10:00
62D19 Rezervni delovi za sistem svetlosnog obeležavanja manevarskih površina aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.5.2019. do 10:00
56D19 SAUTER programski paketi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.5.2019. do 10:00
39D19 Štamparska oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.5.2019. do 11:30
49U19 Usluga dobrov. zdrav. osiguranja zaposlenih i putno zdrav. osiguranje za služ. putovanja zaposlenih u inostranstvo Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
9.5.2019. do 10:00
50U19 Usluga održavanja i pranja kamenih površina u parteru CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.5.2019. do 11:00
63D19 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
8.5.2019. do 12:00
37D19 Nameštaj Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.5.2019. do 10:00
46U19 Usluge popravke i održavanja motornih vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora-obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9
6.5.2019. do 10:00
40U19 Usluge ispitivanja uslova radne okoline i sredstava za rad Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.5.2019. do 10:00
35D19 Rezervni delovi za flotu - S172, S310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
6.5.2019. do 10:00
64R19 Radovi na zameni svih zateznih sajli NDB TAZ i NDB RO i radovi na farbanju zaštitne drvene ograde na lokaciji Rx centa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.5.2019. do 11:00
42U19 Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju TK i EE infrastrukture za potrebe povezivanja objekata u zoni Aerodroma N T Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
6.5.2019. do 13:00
43R19 Sanacija ZRNS objekata, METEO stanice AKL Beograd i VOR-DME BEO Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
6.5.2019. do 10:00
65D19 Rezervni delovi za centralni sistem za nadzor i upravljanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
3.5.2019. do 10:00
22U19 Usluga održavanja softvera za računovodstvo Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.4.2019. do 10:00
28U19 Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Upravne zgrade SMATSA doo Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
30.4.2019. do 10:00
33R19 Radovi na sanaciji sistema za odvođenje i prečišćavanje fekalne kanalizacije Aerodroma Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
24.4.2019. do 10:00
41D19 Nabavka elemenata za zaštitu od sunca Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
22.4.2019. do 13:30
29U19 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
22.4.2019. do 00:00
36U19 Revizija elisa za avione Cessna 172 i Cessna 310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.4.2019. do 10:00
47U19 Defektaža avio komponenti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.4.2019. do 11:00
31R19 Bravarski radovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.4.2019. do 13:00
30R19 Staklorezački radovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
18.4.2019. do 10:00
13D19 Potrošni i instalacioni materijal za održavanje elektroenergetskih uređaja i sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
15.4.2019. do 11:00
25U19 Popravka komponenti multipleksne opreme 1511MAX Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.4.2019. do 10:00
12U19 Usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta i potrebne infrastrukture za RS Vrsuta Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.4.2019. do 10:00
23U19 Usluge špediterskih agencija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.4.2019. do 13:00
19U19 Usluga tehničkog pregleda objekta Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumenatacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.4.2019. do 11:00
14R19 Pripremni radovi za instalaciju VDF sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.4.2019. do 11:00
15U19 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture za potrebe novih sistema u tornju AKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.4.2019. do 14:00
21U19 Održavanje i sanacija kablovske infrastrukture na teritoriji Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.3.2019. do 10:00
24D19 Sijalice i svetiljke Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
29.3.2019. do 13:00
10U19 Usluga revizije finansijskih izveštaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
25.3.2019. do 10:00
20D19 Časopisi, stručna literatura i publikacije - CEKOS Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.3.2019. do 10:00
11R19 Radovi na zaštiti od prodora vode u objekat AKL Tivat i sanacija od posledica prodora vode Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
20.3.2019. do 10:00
8U19 Čuvanje radio navigacionih uređaja - radio farova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 5
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 6
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija 7
11.3.2019. do 09:00
18D19 Nabavka EE uređaja za tranziciju Step 1.2.1 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.3.2019. do 10:00
6U19 Nabavka usluge izrade i ažuriranja studije obračuna `Weighted Average Cost of Capital` (WACC) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.3.2019. do 11:00
7D19 Nabavka električne energije za objekte SMATSA doo u Srbiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7.3.2019. do 10:00
3U19 Usluga IP konektivnosti, teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
4.3.2019. do 13:00
2U19 Elektronske komunikacione usluge u međunarodnom saobraćaju, teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.3.2019. do 10:00
5D19 Zaprečna svetla za anemometre i antenske sisteme navigacionih uređaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
25.2.2019. do 10:00
237U18 Izrada tehničke dokum za potrebe dogradnje obj TKL PG i rekonst EE i TK infrastru oko PSS PG sa usl reviz teh dok Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.1.2019. do 10:00
230D18 Aplikativni softver za prognostičke radne stanice sa hardverom Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.12.2018. do 10:00
241D18 Zamena centralnog sistema klimatizacije u objektu Predajni centar Rudnik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
16.1.2019. do 10:00
242D18 Nabavka Veeam softver licence Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.12.2018. do 10:00
235U18 Servis i održavanje sistema tehničke zaštite Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.1.2019. do 10:00
228U18 Usluge izrade planova zaštite od požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
27.12.2018. do 10:00
212D18 Dobra za potrebe unapređenja OMSN uređaja 1660SM, 1650SM-C i sistema za nadzor 1353 NMS Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.12.2018. do 13:00
226U18 Usluge prevoza zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
27.12.2018. do 10:00
213U18 Usluga unapređenja OMSN uređaja 1660SM, 1650SM-C i sistema za nadzor 1353 NMS sa podrškom u održavanju Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.12.2018. do 10:00
217U18 Usluge popravke i održavanja motornih vozila, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka P1
Obaveštenje o obustavi postupka P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
14.11.2018. do 10:00
229U18 Angažovanje profesionalnih oficira i podoficira Vojske Srbije upućenih na rad u SMATSA doo Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 12
19.11.2018. do 10:00
227U18 Servis i popravka protivpožarnih sistema i opreme u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.12.2018. do 10:00
189D18 Nabavka i instalacija VDF sistema Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
10.10.2018. do 10:00
225U18 Izrada projekta vertikalne signalizacije manevarskih površina aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.12.2018. do 10:00
203U18 Usluga održavanja softvera za javne nabavke i nabavka dodatnih korisničkih licenci Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.11.2018. do 10:00
206U18 Usluga održavanja softvera za EAD Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.12.2018. do 13:00
221D18 Microsoft licence Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019
3.12.2018. do 10:00
204D18 Prezentaciona, audio i video oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.11.2018. do 10:00
202U18 Usluge osiguranja imovine i motornih vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
23.11.2018. do 10:00
216D18 Nabavka mlaznog goriva u Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.11.2018. do 10:00
214U18 Usluga fizičkog i protivpožarnog obezbeđenja lica, opreme i objekata SMATSA doo - Crna Gora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.11.2018. do 10:00
210R18 Izvođenje radova na adaptaciji EE stanice CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.11.2018. do 11:00
205U18 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva u Beogradu i Kraljevu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
19.11.2018. do 10:00
209D18 Nabavka softvera i licenci Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
16.11.2018. do 10:00
195U18 Čuvari radio farova u Crnoj Gori, po partijama Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
12.10.2018. do 10:00
197U18 Pozicioniranje i tehnička podrška za smeštaj aviona na aerodromu Nikola Tesla Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.11.2018. do 13:00
192U18 Usluge održavanja higijene u objektima SMATSA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje 2 o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.11.2018. do 10:00
180U18 Remont motora, bazno održavanje aviona i sistema za kalibražu u ovlašćenom servisu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2019. godine
31.10.2018. do 10:00
183R18 Građevinski radovi za potrebe održavanja objekata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
31.10.2018. do 10:00
198D18 Emulator Voice over IP saobraćaja - VoIP Simulator Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.10.2018. do 13:00
182D18 Nabavka električne energije za objekte SMATSA doo u Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.10.2018. do 10:00
201U18 Usluge popravke i održavanja motornih vozila, po partijama Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
5.10.2018. do 10:00
199D18 Računarska mreža, nabavka opreme i instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
26.10.2018. do 10:00
196D18 Računari, serveri i sistemi za skladištenje podataka Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Konkursna dokumentacija 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
24.10.2018. do 10:00
186D18 Nabavka mlaznog goriva u Crnoj Gori Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
20.9.2018. do 10:00
194U18 Usluga vanrednog servisa i popravke sistema za automatsku dojavu gašenje požara u AKL Tivat Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.10.2018. do 11:30
181D18 Nabavka goriva, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
19.10.2018. do 10:00
175U18 Izrada tehničke dokumentacije za potrebe Terminal Area Radar Beograd i privodne infrastrukture Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka 2 o izmeni ugovora
17.10.2018. do 10:00
187U18 Usluga fizičkog i protivpožarnog obezbeđenja lica, opreme i objekata SMATSA doo - Crna Gora Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
12.9.2018. do 10:00
169R18 Pripremni radovi na lokacijama i postavljanje kontejera za potrebe instalacije NDB uređaja u Srbiji i Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenja konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
22.10.2018. do 10:00
188U18 Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme u objektima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
8.10.2018. do 10:00
185R18 Radovi na održavanju objekta AKL Batajnica Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
3.9.2018. do 10:00
167U18 Obuke za sticanje osnovnog i naprednog znanja za manipulaciju softverom za analizu radarskih podataka Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.9.2018. do 13:00
177D18 Unapređenje KGH sistema u Centru kontrole letenja Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.9.2018. do 14:00
173D18 Glavni zupčanik obrtnog mehanizma antenskog sistema radara Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.9.2018. do 13:00
184U18 Usluge održavanja liftova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
24.9.2018. do 10:00
149U18 Usluga održavanja simulatora Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.10.2018. do 09:45
148D18 Unapređenje sistema za snimanje i reprodukciju govorne komunikacije za potrebe Centra kontrole letenja Beograd Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.7.2018. do 12:30
150U18 Izrada telekomunikacionih projekata za potrebe pribavljanja dozvola za korišćenje radio frekvencija Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
20.9.2018. do 10:00
68U18 Testiranje TEA testom Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.9.2018. do 13:00
166R18 Radovi na pregrađivanju sale za simulator u zgradi SMATSA Training Center Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
17.9.2018. do 11:00
174R18 Radovi na sanaciji antenskih stubova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.9.2018. do 13:00
170R18 Radovi na rekonstrukciji Tehničkog centra - faza 2 Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.9.2018. do 11:00
157D18 Nabavka rezervnih delova za flotu - S172, S310 Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje 1 konkursne dokumentacije
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.9.2018. do 10:00
178D18 SAUTER licenca Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.9.2018. do 10:00
165D18 Nabavka uređaja za klimatizaciju i grejanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.9.2018. do 11:00
134U18 Izrada tehničke dok za potrebe dogradnje objek TKL PG i rekonst EE i TK infrastr oko PSS PG sa usl reviz teh dok Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
24.9.2018. do 13:00
171D18 Nabavka kontrola, alata i razvojnih okruženja za izradu softvera Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.9.2018. do 10:00
142D18 Nabavka i instalacija DEA za potrebe TKL Podgorica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka 2 o izmeni ugovora
11.9.2018. do 10:00
146D18 Aplikativni softver za prognostičke radne stanice sa hardverom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Pojašnjenja konkursne dokumentacije 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 4 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
5.10.2018. do 10:00
164D18 Nabavka rolo zavesa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
6.9.2018. do 10:00
154U18 Elektronske komunikacione usluge - Zakup digitalnih vodova u međunarodnom saobraćaju od adrese naručioca na terito Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.9.2018. do 10:00
126D18 Rezevni delovi za potrebe sistema u oblasti telekomunikacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.8.2018. do 13:00
130D18 Radne stolice za kontrolore letenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.8.2018. do 10:00
116D18 Tuner licenca za Galaxy 5500 UPS i Galaxy 3500 UPS sa pripadajućim obukama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
27.8.2018. do 10:00
158R18 Radovi na sanaciji i tekućem održavanju parkinga u dvorištu Upravne zgrade na Trgu Nikole Pašića Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
27.8.2018. do 10:00
139D18 Nabavka maziva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.8.2018. do 14:00
161D18 Rezervni delovi i potrošni materijal za mrežnu opremu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.8.2018. do 10:00
132D18 Alat i oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.8.2018. do 10:00
137D18 Nameštaj Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.8.2018. do 10:00
131U18 Revizija avio komponenti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
20.8.2018. do 10:00
97D18 Nadogradnja postojećih konzola u operativnim salama AKL Batajnica, AKL Kraljevo, AKL Niš i AKL Tivat i nabavka ergono Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.7.2018. do 10:00
122U18 Usluge održavanja LDAP servisa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.8.2018. do 10:00
138U18 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 01
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 02
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 03
Odluka o izdavanju narudžbenice-obustavi postupka 04
Odluka o izdavanju narudžbenice 05
Odluka o izdavanju narudžbenice 06
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 07
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 08
Odluka o izdavanju narudžbenice 09
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 10
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 11
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 12
Odluka o izdavanju narudžbenice 13
Odluka o izdavanju narudžbenice 14
Odluka o izdavanju narudžbenice 15
Odluka o izdavanju narudžbenice 16
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 17
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 18
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 19
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 20
Odluka o izdavanju narudžbenice 21
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 22
Odluka o izdavanju narudžbenice 23
Odluka o izdavanju narudžbenice 24
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 25
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 26
Odluka o izdavanju narudžbenice 27
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 28
Odluka o izdavanju narudžbenice 29
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2018. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 30
Odluka o izdavanju narudžbenice 31
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 32
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 33
Odluka o izdavanju narudžbenice 34
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 35
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 36
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 37
Odluka o izdavanju narudžbenice 38
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 39
Odluka o izdavanju narudžbenice 40
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 41
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 42
Odluka o izdavanju narudžbenice 43
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 44
Odluka o izdavanju narudžbenice 45
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 46
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 47
Odluka o izdavanju narudžbeniceobustavi postupka 48
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 49
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 50
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 51
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 52
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 53
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 54
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 55
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 56
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 57
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 58
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 59
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 60
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 61
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 62
Odluka o izdavanju narudžbenice 63
13.8.2018. do 13:00
145D18 Izrada i nabavka softverskih rešenja Elektronska pisarnica i Sistem za upravljanje dokumentima i sadržajima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Izmena konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.9.2018. do 10:00
144D18 Sistem za dojavu i gašenje požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.8.2018. do 10:00
151U18 Održavanje informacionog sistema za obračun zarada i naknada zaposlenih u organizacionim jedinicama SMATSA doo u CG Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.7.2018. do 10:00
101U18 Usluge popravke i održavanja motornih vozila, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora-obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 8
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7
13.8.2018. do 09:30
114U18 Stručno-tehnička podrška u održavanju DVOR-DME uređaja u post-garantnom roku Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
28.8.2018. do 09:00
112U18 Stručno-tehnička podrška u održavanju sistema VAISALA Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.8.2018. do 08:30
113D18 Rezervni delovi za sisteme VAISALA Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.8.2018. do 12:00
115U18 Testiranje i ispitivanje elektroenergetske opreme i uređaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.8.2018. do 10:00
72U18 Usluga održavanja simulatora ALSIM Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.8.2018. do 10:00
93U18 Izrada projekta vertikalne signalizacije manevarskih površina aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
6.8.2018. do 10:00
94D18 Emulator Voice over IP saobraćaja - VoIP Simulator Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
7.8.2018. do 10:00
69U18 Stručno-tehnička podrška u održavanju softvera SAWAS i SRCAWS Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.7.2018. do 10:00
98U18 Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme u objektima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi P3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7
Obaaveštenje o zaključenom ugovoru P1
Obaveštenje o obustavi P4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
27.7.2018. do 09:00
JN 118D18 Nadogradnja AFTN AMHS sistema Korak 2 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje u zaključenom ugovoru
12.7.2018. do 08:15
75D18 Merna oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.7.2018. do 10:00
102D18 Zakup štampača i štamparska oprema, po partijama Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
23.7.2018. do 10:00
121R18 Radovi na održavanju objekta AKL Batajnica Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
23.7.2018. do 13:00
141D18 Rezervni delovi za uređaje za neprekidno napajanje električnom energijom Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.7.2018. do 10:00
92U18 Usluge održavanja liftova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
16.7.2018. do 10:00
81U18 Usluga fizičkog i protivpožarnog obezbeđenja lica, opreme i objekata SMATSA doo, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Odluka o izmeni ugovora Partija 1
16.7.2018. do 10:00
58D18 Industrijski konvertori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.7.2018. do 14:00
125D18 Rezervni delovi za dizel električne agregate Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.7.2018. do 10:00
60D18 Ulja i maziva za radarske i energetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
11.7.2018. do 11:00
100D18 Motorna vozila, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
9.7.2018. do 10:00
66D18 Nabavka i instalacija VDF sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojanjenje konkursne dokumentacije 4
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi
23.7.2018. do 10:00
88D18 Obnova licenci Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.7.2018. do 11:00
70U18 Etaloniranje meteorološke merne opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
6.7.2018. do 10:00
127D18 Nabavka mlaznog goriva, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
2.7.2018. do 10:00
77R18 Radovi za pregrađivanje sale za simulator u zgradi SMATSA Training Center Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
2.7.2018. do 12:00
63D18 IP radio-relejna mreža za prenos servisa kontrole letenja (govora i podataka) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.7.2018. do 10:00
110D18 Rezervni delovi za IT uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
2.7.2018. do 10:00
119D18 Repro materijal za ofset štampu i koričenje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.6.2018. do 10:00
89D18 Ručna vatrogasna oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.6.2018. do 11:00
86R18 Radovi na sanaciji antenskih stubova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
28.6.2018. do 13:00
46D18 Rezervni digitalni barometri za MET sisteme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.6.2018. do 11:00
51R18 Radovi na rekonstrukciji Tehničkog centra - faza 2 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
25.6.2018. do 11:00
91D18 Rezervni delovi za CSNU Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.6.2018. do 13:00
105U18 Održavanje energetskih sistema i postrojenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
25.6.2018. do 10:00
65D18 Nabavka rolo zavesa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
22.6.2018. do 12:00
96D18 Nabavka kontrola, alata i razvojnih okruženja za izradu softvera Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
22.6.2018. do 10:00
38U18 Čuvari radio farova, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 20
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 21
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 22
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 23
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 25
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 24
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 26
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 14
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 15
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 19
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 16
22.6.2018. do 10:00
71D18 Sigurnosni ormar Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.6.2018. do 11:00
78R18 Radovi na sanaciji i tekućem održavanju parkinga u dvorištu Upravne zgrade na Trgu Nikole Pašića Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
21.6.2018. do 15:00
95U18 Podrška i održavanje softvera za radio predikciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.6.2018. do 10:00
82D18 Kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 1
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 2
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019 Partija 2
21.6.2018. do 10:00
22D18 Glavni zupčanik obrtnog mehanizma antenskog sistema radara Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produženju roka 2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
21.6.2018. do 13:00
27R18 Radovi na izgradnji toplovoda za priključenje zgrade CKL Beograd na sistem daljinskog grejanja aerodroma „Nikola Tesla“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
21.6.2018. do 13:30
67D18 Računarska mreža i nabavka opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.6.2018. do 10:00
39R18 Radovi na proširenju parking prostora zgrade SMATSA Training Center Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
18.6.2018. do 11:00
79U18 Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije EE instalacija u hangarima 1 i 2 u okviru SAA Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.6.2018. do 10:00
57D18 Potrošni materijal za potrebe održavanja aerodroma, objekata, pisti, manevarskih, površina, instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.6.2018. do 11:00
45U18 Usluga održavanja softvera za testove i ispite Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.6.2018. do 11:00
61D18 Nabavka rezervnih delova za flotu -S172, S310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
13.6.2018. do 10:00
80R18 Izgradnja ograde oko objekta NDB Vršac i protivpožarnog pojasa oko objekata NDB i VOR Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
13.6.2018. do 10:00
30D18 Nabavka uređaja za klimatizaciju i grejanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
13.6.2018. do 11:00
55U18 Angažovanje profesionalnih oficira i podoficira Vojske Srbije upućenih na rad u SMATSA doo, po partijama Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6
22.5.2018. do 10:00
34R18 Radovi na održavanju objekata u Vršcu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
11.6.2018. do 11:00
62D18 Rezervni delovi i potrošni materijal za računarsku opremu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
8.6.2018. do 10:00
56D18 Alat i pribor, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
14.6.2018. do 10:00
48U18 Usluge prevoza zaposlenih na aerodrom Beograd Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.6.2018. do 11:00
42U18 Revizija elise Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.6.2018. do 10:00
49D18 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elektroenergetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2018. godine
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019
30.5.2018. do 10:00
33R18 Radovi na sanaciji kablovskog mosta preko rijeke Cijevne Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
28.5.2018. do 11:00
52D18 SAUTER licenca Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
28.5.2018. do 14:00
44D18 Instalacija video nadzora na objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.5.2018. do 10:00
31D18 Zamena centralnog sistema klimatizacije u objektu Predajni centar Rudnik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
29.5.2018. do 10:00
37U18 Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.5.2018. do 10:00
29U18 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
25.5.2018. do 10:00
32D18 Zamena sistema KGH na objektu RS Murtenica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.5.2018. do 14:00
28R18 Izvođenje radova na EE infrastrukturi za povezivanje EE bloka i zgrade CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
21.5.2018. do 12:00
36D18 Rezervni delovi za sistem svetlosnog obeležavanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.5.2018. do 10:00
26U18 Servis i popravka konferencijskog i audio-video pretzentacionog sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.5.2018. do 11:00
18U18 Obuka za regulativu EU 2017-373 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7.5.2018. do 10:00
23D18 Elektroenergetski kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
14.5.2018. do 11:00
21D18 Unapređenje sistema za snimanje i reprodukciju govorne komunikacije za potrebe Centra kontrole letenja Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
24.5.2018. do 10:00
13D18 Časopisi, stručna literatura i publikacije - CEKOS Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.4.2018. do 10:00
17R18 Radovi na proširenju elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija za potrebe novih sistema kontrole letenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Clarification of tender documents 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.4.2018. do 10:00
11D18 Nabavka gasa za SMATSA Vazduhoplovnu akademiju Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
2.4.2018. do 11:00
8D18 Nadogradnja postojećih konzola u operativ salama AKL Batajnica, AKL Kraljevo, AKL Niš i AKL Tivat i naba ergo nos za mon Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
30.3.2018. do 10:00
12R18 Izvođenje radova na elektroenergetskoj i telekomunikacionoj infrastrukturi u zoni poletno sletne staze Tivat Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 4 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
27.3.2018. do 10:00
6U18 Podrška i održavanje softvera za radio predikciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
23.3.2018. do 13:00
10D18 Instalacioni materijal za VHF-UHF antene Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.3.2018. do 13:00
3D18 Unapređenje VHF-UHF radio sistema na lokacijama Sveti Ilija i Dobra Voda Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.3.2018. do 10:00
7U18 Montaža i sanacija antenskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.3.2018. do 11:00
4D18 Nabavka električne energije za Srbiju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.3.2018. do 10:00
199U17 Usluge održavanja aktivne mrežne opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
29.1.2018. do 10:00
188U17 Elektronske komunikacione usluge - mobilna telefonija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka 2
Izmena konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 4 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 3 o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2017. do 14:00
115U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma
6.9.2017. do 10:00
52U17 Bazno održavanje aviona u ovlašćenom servisu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
23.6.2017. do 10:00
54U17 Usluga podrške tokom održavanja EE kablova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
12.6.2017. do 11:00
37U17 Usluge zakupa fiksne elektronske komunikacione mreže za potrebe IP konektivnosti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.6.2017. do 10:00
31U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 i 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 2
Obaveštenje 1 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 3
14.6.2017. do 15:00
44D17 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom OS, P2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 2
7.6.2017. do 13:00
25D17 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveeštenje o zaključenom OS P1
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 3 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 2
24.5.2017. do 13:00
18U17 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za služb put u SMATSA doo i organiz učešća na sem, kongres, saj Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o zaključenju okvirnog sporazumu
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Odluka o izdavanju narudžbenice 01
Odluka o izdavanju narudžbenice 02
Odluka o izdavanju narudžbenice 03
Odluka o izdavanju narudžbenice 04
Odluka o izdavanju narudžbenice 05
Odluka o izdavanju narudžbenice 06
Odluka o izdavanju narudžbenice 07
Odluka o izdavanju narudžbenice 08
Odluka o izdavanju narudžbenice 09
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 10
Odluka o izdavanju narudžbenice 11
Odluka o izdavanju narudžbenice 12
Odluka o izdavanju narudžbenice 13
Odluka o izdavanju narudžbenice 14
Odluka o izdavanju narudžbenice 15
Odluka o izdavanju narudžbenice 16
Odluka o izdavanju narudžbenice 17
Odluka o izdavanju narudžbenice 18
Odluka o izdavanju narudžbenice 19
Odluka o izdavanju narudžbenice 20
Odluka o izdavanju narudžbenice 21
Odluka o izdavanju narudžbenice 22
Odluka o izdavanju narudžbenice 23
Odluka o izdavanju narudžbenice 24
Odluka o izdavanju narudžbenice 25
Odluka o izdavanju narudžbenice 26
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 27
Odluka o izdavanju narudžbenice 28
Odluka o izdavanju narudžbenice 29
Odluka o izdavanju narudžbenice 30
Odluka o izdavanju narudžbenice 31
Odluka o izdavanju narudžbenice 32
Odluka o izdavanju narudžbenice 33
Odluka o izdavanju narudžbenice 34
Odluka o izdavanju narudžbenice 35
Odluka o izdavanju narudžbenice 36
Odluka o izdavanju narudžbenice 37
Odluka o obustavi postupka izdavanja narudžbenice 38
Odluka o izdavanju narudžbenice 39
Odluka o izdavanju narudžbenice 40
Odluka o izdavanju narudžbenice 41
Odluka o izdavanju narudžbenice 42
Odluka o izdavanju narudžbenice 43
Odluka o izdavanju narudžbenice 44
Odluka o izdavanju narudžbenice 45
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2018. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 46
Odluka o izdavanju narudžbenice 47
Odluka o izdavanju narudžbenice 48
Odluka o izdavanju narudžbenice 49
Odluka o izdavanju narudžbenice 50
Odluka o izdavanju narudžbenice 51
Odluka o izdavanju narudžbenice 52
Odluka o izdavanju narudžbenice 53
Odluka o izdavanju narudžbenice 54
Odluka o izdavanju narudžbenice 55
Odluka o izdavanju narudžbenice 56
Odluka o izdavanju narudžbenice 57
Odluka o izdavanju narudžbenice 58
Odluka o izdavanju narudžbenice 59
18U17 Odluka - 60
Odluka o izdavanju narudžbenice 61
Odluka o izdavanju narudžbenice 62
Odluka o izdavanju narudžbenice 63
Odluka o izdavanju narudžbenice 64
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2018. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 65
Odluka o izdavanju narudžbenice 66
Odluka o izdavanju narudžbenice 67
Odluka o izdavanju narudžbenice 68
Odluka o izdavanju narudžbenice 69
Odluka o izdavanju narudžbenice 70
Odluka o izdavanju narudžbenice 71
Odluka o izdavanju narudžbenice 72
Odluka o izdavanju narudžbenice 73
Odluka o izdavanju narudžbenice 74
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine
13.4.2017. do 10:00
260R16 Staklorezački radovi, po partijama Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
1.12.2016. do 10:00
143D16 Sijalice i svetiljke Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici 13
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici 14 iz okvirnog sporazuma
17.8.2016. do 10:00
122U16 Usluge fiksne telekomunikacione mreže - zakup vodova u domaćem saobraćaju na teritoriji CG, korišć bežič sist prenos Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj narudžbenici) iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 122U16
29.7.2016. do 11:00
121U16 Usluge baznog održavanja aviona i održavanje i etaloniranje opreme sistema za kalibražu u ovlašćenom servisu Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 121U16
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj Narudžebnice)
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma(narudžbenicama) iz okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine
23.5.2016. do 11:00
54D16 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elktroenergetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2018. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2018. godine
20.5.2016. do 11:00
41U16 usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe ZRNS lokacija u Srbiji i Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1 i Partija 3
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016. Partija 2
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine Partija 2
Odluka o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma
Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 2
25.5.2016. do 11:00
20U16 Usluga izrade telekomunikacionih projekata za potrebe pribavljanja dozvola za korišćenje radio frekvencija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2
18.4.2016. do 14:00
08U16 Usluge fiksne telekomunikacione mreže i usluga pružanja GPRS VPN servisa u mobilnoj mreži operatora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08U16 P1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08U16 P1
•Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016. godine, Partija 3
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj narudžbenici) iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016
1.4.2016. do 10:00
Aneksi ugovora iz prethodnih godina 214/R/15 Odluka o izmeni ugovora
249/R/15 Odluka o izmeni ugovora
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora
215/R/15 Odluka o izmeni ugovora
145/R/15 Odluka o izmeni ugovora
240/R/15 Odluka o izmeni ugovora
233/D/15 Odluka o izmeni ugovora
222/R/15 Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 267R15
242/R/15 Odluka o izmeni ugovora
252/R/15 Odluka o izmeni ugovora
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 4
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
244/R/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4
149/U/15 Odluka o izmeni ugovora
255/D/15 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
148/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
145/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
160/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241/U/16 Odluka o izmeni ugovora
265/R/15 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
225/U/16 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2
255/D/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
231/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241U16 Odluka o izmeni ugovora 2
251U16 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/R/16 Odluka o izmeni ugovora
166/R/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2
251/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
145/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
125/U/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 2
204/U/15 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
128/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 26R17
72/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora
110/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 1
23/U/17 Odluka 2 o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 3 o izmeni ugovora
24/U/17 Odluka o izmeni ugovora
153/R/17 Odluka o izmeni ugovora
67/R/16 Odluka o izmeni ugovora
103/R/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
23U17 Odluka o izmeni ugovora 4
204/U/15 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 1
5/D/17 Odluka o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 5 o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 6 o izmeni ugovora
93/R/16 Odluka o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 7 o izmeni ugovora
167/U/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 4
23/U/17 Odluka 8 o izmeni ugovora
31.12.2019. do 00:00