Rukovodstvo

 

Organi upravljanja SMATSA doo su Skupština, Nadzorni odbor i Direktor.

  • Predsednik Skupštine: Zoran Kostić
  • Predsednik Nadzornog odbora: Dejan Mandić
  • Direktor SMATSA doo: Predrag Jovanović
  • Zamenik Direktora: Lazo Maksimović