Podaci o saobraćaju

 

Ukupan broj letova u periodu od 2010. do 2019. godine

 

Broj poletanja/sletanja u periodu od 2010. do 2019. godine

 

Raspodela letova u 2019. godini

 

Vršni dan i vršni sat u periodu od 2010. do 2019. godine

 

Učešće pojedinih tipova vazduhoplova u 2019. godini

 

Broj poletanja i sletanja po aerodromima u periodu od 2010. do 2019. godine

 

Raspodela saobraćaja po aerodromima u 2019. godini

 

Broj letova u vazdušnom prostoru nadležnosti SMATSA doo po zemljama poletanja/sletanja u 2018. i 2019. godini

 

Broj servisnih jedinica u periodu od 2010. do 2019. godine

 

Prosečna dužina leta i prosečan MTOW u FIR Beograd u periodu od 2010. do 2019. godine

 

Jedinica rutne naknade u 2019. godini

 

Početak stranice