Usluge

 

SMATSA doo je tehnički opremljena i stručno osposobljena za pružanje usluga kalibraže ZRNS iz vazduha: 

 • Instrument Landing System (ILS) - (CAT I, II & III)
 • ILS markeri (MKR)
 • VHF Omni Directional Radio Range (VOR)-CVOR/DVOR
 • Tactical Air Navigation (TACAN)
 • Distance Measuring Equipment (DME)
 • Non-Directional Beacon (NDB)
 • VHF, UHF Communication
 • VHF Direction Finding (VDF)
 • UHF Direction Finding (UDF)
 • Primary and Secondary Surveillance Radar (PSR & SSR sa MODE-A/C/S opcijom)
 • Precision Approach Radar (PAR)
 • Visual Approach Position Indicator (PAPI, VASI)
 • Area Navigation (RNAV, RNP) bazirani na GNSS i na ZRNS.
 • Standardne procedure (SID i STAR)

 

Savremena tehnička rešenja i unapređenje procedura za proveru ZRNS, predstavljaju značajnu prednost za korisnike usluga jer obezbeđuju:

 • visoku tačnost izmerenih parametara
 • ponovljivost procedure ispitivanja
 • minimalno potrebno vreme leta
 • minimum angažovanog osoblja