Tehnička infrastruktura

 

Osnovu tehničke podrške za proveru i kalibraciju ZRNS iz vazduha čine jedan avion Hawker Beech Super King Air 350 sa ugrađenim sistemom za kalibražu AD-AFIS-260. Proizvodnju sistema za kalibražu i njegovu ugradnju u avion izvršila je Aerodata AG, u skladu sa važećim međunarodnim standardima i zahtevima.

 

Avion

Hawker Beech Super King Air 350 predstavlja kombinaciju aviona visokih performansi i modernog dizajna. Pogonsku grupu čine dva visoko pouzdana turbopropelerska motora Pratt & Whitney PT6A-60A

Avion je opremljen sa Pro Line 21 arhitekturom koja pripada familiji najnaprednijih rešenja u avionskim sistemima.

 

Performanse :

 

maksimalna krstareća brzina 310 kts (574 km/h)
maksimalna visina 35,000 ft (10,668 m)
dužina piste za poletanje (50 ft prepreke) 3,300 ft (1,006 m)
dužina piste za sletanje (50 ft prepreke) 2,692 ft (821 m)
maksimalni dolet 1,470 Nm (2,722 km)
minimalna brzina (sa izvučenim stajnim trapom) 81 kts (150 km/h) IAS
maksimalna brzina penjanja (sa oba motora) 2,731 ft/min (832 m/min)
buka pri poletanju 70.3 dB

 

 

Sistem za kalibražu

AD-AFIS-260 je visoko tačan i pouzdan savremeni sistem za kalibražu.

Osnovu arhitekture sistema AD-AFIS-260 čine: FIS prijemnici i senzori, AFIS računarski sistem, sistem za određivanje referentne pozicije aviona, FIS periferni uređaji, test oprema i oprema za kalibraciju FIS prijemnika.

FIS prijemnici koji se koriste u sistemu za kalibražu, predstavljaju visoko kvalitetne prijemnike i sertifikovani su kao oprema za primarno korišćenje u avionu. Referentni pozicioni sistem je hibridni sistem u kojem se primenom optimalnog algoritma vrši integracija više senzora.

U uslovima povoljne konstelacije satelita korišćenjem P-DGPS (phase-DGPS) rešenja, određivanje referentne pozicije, sistem za kalibražu vrši sa dinamičkom tačnošću manjom od 10cm, dovoljnu za kalibražu ILS CATIII.