Narudžbenica

 

Sve publikacije koje objavljuje AIS se mogu poručiti putem Narudžbenice.

Narudžbenica je dokument objavljen u vazduhoplovnim publikacijama (AIP/VFR AIP), kojim korisnik zahteva/obnavlja uslugu naručivanja vazduhoplovnih publikacija.

Narudžbenica i cene publikacija se objavljuju jednom godišnje u vazduhoplovnim informativnim cirkularima serije A i D, odnosno cene pojedinačnih karata su objavljene u podsekciji GEN 3.2 AIP/VFR AIP.

Kliknuti na sliku ispod za fajl sa narudžbenicom.