Javne nabavke


3U19 Usluga IP konektivnosti, teritorija Srbije

​3/U/19 Usluga IP konektivnosti, teritorija Srbije

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenim ugovorima iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine preuzmite

  • Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma preuzmite