Javne nabavke


8U19 Čuvanje radio navigacionih uređaja - radio farova

​8/U/19 Čuvanje radio navigacionih uređaja - radio farova

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka preuzmite

 • Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1 preuzmite

 • Obaveštenje o obustavi postupka Partija 5 preuzmite

 • Obaveštenje o obustavi postupka Partija 6 preuzmite

 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija 2 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9 preuzmite

 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija 3 preuzmite

 • Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija 7 preuzmite