Javne nabavke


24D19 Sijalice i svetiljke

​24/D/19 Sijalice i svetiljke

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine preuzmite