Javne nabavke


23U19 Usluge špediterskih agencija

​23/U/19 Usluge špediterskih agencija

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2  preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 preuzmite

 • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 preuzmite

 • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite