Javne nabavke


13D19 Potrošni i instalacioni materijal za održavanje elektroenergetskih uređaja i sistema

​13/D/19 Potrošni i instalacioni materijal za održavanje elektroenergetskih uređaja i sistema

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 2 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 3 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 4 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 5 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite