Javne nabavke


28U19 Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Upravne zgrade SMATSA doo Beograd

​28/U/19 Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Upravne zgrade SMATSA doo Beograd

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 preuzmite

 • Izmena 2 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 preuzmite

 • Izmena 3 konkursne dokumentacije preuzmite
  28U19 Izmena 3 konkursne dokumentacije

 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

 • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite

 • Odluka o izmeni ugovora preuzmite

 • Odluka 2 o izmeni ugovora preuzmite