Javne nabavke


22U19 Usluga održavanja softvera za računovodstvo

​22/U/19 Usluga održavanja softvera za računovodstvo

  • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

  • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

  • Odluka o dodli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  preuzmite