Javne nabavke


35D19 Rezervni delovi za flotu - S172, S310

​35/D/19 Rezervni delovi za flotu - S172, S310

 • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

 • Konkursna dokumentacija preuzmite

 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

 • Izmena 1 konkursne dokumentacije preuzmite

 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 02 preuzmite

 • Obaveštenje o zaključenim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 03 preuzmite

 • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine preuzmite

 • Odluka o izdavanju narudžbenice 04 preuzmite