Javne nabavke


63D19 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal

​63/D/19 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 2 o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma preuzmite