Javne nabavke


67D19 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal

​67/D/19 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 preuzmite