Javne nabavke


51U19 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore

​51/U/19 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 preuzmite

  • 51/U/19 Obavnjštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 preuzmite